en-USro-RO

| Login
13 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 13 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Augustina (Livia), cãlug.
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 32-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, IV
Lectionar
Înț 6,1-11: Ascultați, regilor, și înțelegeți!
Ps 81: Ridicã-te, Dumnezeule, și judecã pãmântul.
Lc 17,11-19: Nu s-a gãsit cine sã se întoarcã și sã-l glorifice pe Dumnezeu decât acest strãin?

Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 32-a de peste an

LECTURA I

Toate au fost create prin Cristos şi pentru Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,15-20

15 Cristos este imaginea Dumnezeului celui nevăzut, primul născut între toate creaturile. 16 Căci în el au fost create toate: cele din cer şi cele de pe pământ, fiinţele văzute şi cele nevăzute: tronurile, domniile, puterile şi stăpânirile; 17 toate au fost create prin el şi pentru el. El este înainte de toate şi toate există prin el. 18 El este capul trupului, adică al Bisericii; el este începutul, primul născut dintre cei morţi; el are întâietate în toate. 19 Căci Dumnezeu a voit ca toate lucrurile să-şi atingă desăvârşirea în Cristos. 20 Prin el şi pentru el a voit să împace toate, cele din cer şi cele de pe pământ, aducând pace prin sângele său vărsat pe cruce.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.4.5 (R.: cf. 2c)

R.: Veniţi înaintea Domnului cu cântece de bucurie.

2 Strigaţi de bucurie către Domnul,

toţi locuitorii pământului;

slujiţi Domnului cu bucurie,

veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R.

 

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!

El ne-a făcut, ai lui suntem,

poporul lui şi turma pe care o conduce el. R.

 

4 Mergeţi spre casa lui lăudându-l,

intraţi cântând în casa lui!

Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui. R.

 

5 Căci Domnul este bun,

bunătatea lui ţine pe vecie

şi adevărul lui din neam în neam. R.

 


ALELUIA In 8,12

(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;

cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei; atunci, în zilele acelea, vor posti.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,33-39

În acel timp, 33 fariseii şi cărturarii i-au spus lui Isus: „Ucenicii lui Ioan postesc şi se roagă mult, la fel şi ucenicii fariseilor, pe când ucenicii tăi mănâncă şi beau”. 34 Isus a răspuns: „Nu-i puteţi obliga pe nuntaşi să postească atâta vreme cât mirele este cu ei! 35 Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei; atunci, în zilele acelea, vor posti”. 36 Apoi le-a spus şi o asemănare: „Nimeni nu taie un petic dintr-o haină nouă ca să-l pună la o haină veche, căci ar strica şi haina nouă şi nici peticul tăiat din ea nu s-ar potrivi la haina veche. 37 Şi nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi, căci vinul nou ar sparge burdufurile, vinul s-ar vărsa şi burdufurile s-ar distruge. 38 Vinul nou trebuie pus în burdufuri noi. 39 Sau, nimeni, după ce a băut vin vechi, nu doreşte vin nou, căci zice: e bun cel vechi”.

Cuvântul Domnului