en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Toate au fost create prin Cristos şi pentru Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,15-20

15 Cristos este imaginea Dumnezeului celui nevăzut, primul născut între toate creaturile. 16 Căci în el au fost create toate: cele din cer şi cele de pe pământ, fiinţele văzute şi cele nevăzute: tronurile, domniile, puterile şi stăpânirile; 17 toate au fost create prin el şi pentru el. El este înainte de toate şi toate există prin el. 18 El este capul trupului, adică al Bisericii; el este începutul, primul născut dintre cei morţi; el are întâietate în toate. 19 Căci Dumnezeu a voit ca toate lucrurile să-şi atingă desăvârşirea în Cristos. 20 Prin el şi pentru el a voit să împace toate, cele din cer şi cele de pe pământ, aducând pace prin sângele său vărsat pe cruce.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.4.5 (R.: cf. 2c)

R.: Veniţi înaintea Domnului cu cântece de bucurie.

2 Strigaţi de bucurie către Domnul,

toţi locuitorii pământului;

slujiţi Domnului cu bucurie,

veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R.

 

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!

El ne-a făcut, ai lui suntem,

poporul lui şi turma pe care o conduce el. R.

 

4 Mergeţi spre casa lui lăudându-l,

intraţi cântând în casa lui!

Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui. R.

 

5 Căci Domnul este bun,

bunătatea lui ţine pe vecie

şi adevărul lui din neam în neam. R.

 


ALELUIA In 8,12

(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;

cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei; atunci, în zilele acelea, vor posti.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,33-39

În acel timp, 33 fariseii şi cărturarii i-au spus lui Isus: „Ucenicii lui Ioan postesc şi se roagă mult, la fel şi ucenicii fariseilor, pe când ucenicii tăi mănâncă şi beau”. 34 Isus a răspuns: „Nu-i puteţi obliga pe nuntaşi să postească atâta vreme cât mirele este cu ei! 35 Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei; atunci, în zilele acelea, vor posti”. 36 Apoi le-a spus şi o asemănare: „Nimeni nu taie un petic dintr-o haină nouă ca să-l pună la o haină veche, căci ar strica şi haina nouă şi nici peticul tăiat din ea nu s-ar potrivi la haina veche. 37 Şi nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi, căci vinul nou ar sparge burdufurile, vinul s-ar vărsa şi burdufurile s-ar distruge. 38 Vinul nou trebuie pus în burdufuri noi. 39 Sau, nimeni, după ce a băut vin vechi, nu doreşte vin nou, căci zice: e bun cel vechi”.

Cuvântul Domnului