en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu va da pe faţă gândurile inimilor.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 4,1-5

Fraţilor, 1 să nu vedeţi în noi decât pe slujitorii lui Cristos şi pe administratorii tainelor lui Dumnezeu. 2 Iar de la administratori se cere în primul rând să fie oameni de încredere. 3 Cât mă priveşte, prea puţin îmi pasă dacă mă judecaţi voi sau dacă mă judecă oamenii; de altfel nici eu nu mă judec pe mine însumi. 4 Conştiinţa nu-mi reproşează nimic, dar nu pentru asta sunt îndreptăţit; cel care mă judecă este Domnul. 5 De aceea nu vă grăbiţi să judecaţi, dar aşteptaţi venirea Domnului. El va pune în lumină ceea ce stă ascuns în întuneric şi va da pe faţă gândurile inimilor. Atunci fiecare va primi de la Dumnezeu lauda ce i se cuvine.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.27-28.39-40 (R.: cf. 39a)

R.: Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa.

4 Caută-ţi bucuria în Domnul,

el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

 

5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,

încrede-te în el şi el îşi va împlini lucrarea;

6 el va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,

nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R.

 

27 Îndepărtează-te de rău, fă binele

şi vei avea o casă pentru totdeauna.

28 Căci Domnul iubeşte dreptatea

şi nu părăseşte pe credincioşii săi. R.

 

39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul,

el este ocrotitorul lor în timpul încercării.

40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează,

îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte pe cei care se încred în el. R.

 

ALELUIA In 8,12

(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;

cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei; atunci, în zilele acelea, vor posti.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,33-39

În acel timp, 33 fariseii şi cărturarii i-au spus lui Isus: „Ucenicii lui Ioan postesc şi se roagă mult, la fel şi ucenicii fariseilor, pe când ucenicii tăi mănâncă şi beau”. 34 Isus a răspuns: „Nu-i puteţi obliga pe nuntaşi să postească atâta vreme cât mirele este cu ei! 35 Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei; atunci, în zilele acelea, vor posti”. 36 Apoi le-a spus şi o asemănare: „Nimeni nu taie un petic dintr-o haină nouă ca să-l pună la o haină veche, căci ar strica şi haina nouă şi nici peticul tăiat din ea nu s-ar potrivi la haina veche. 37 Şi nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi, căci vinul nou ar sparge burdufurile, vinul s-ar vărsa şi burdufurile s-ar distruge. 38 Vinul nou trebuie pus în burdufuri noi. 39 Sau, nimeni, după ce a băut vin vechi, nu doreşte vin nou, căci zice: e bun cel vechi”.

Cuvântul Domnului