en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu v-a împăcat cu sine însuşi ca să vă prezinte înaintea lui sfinţi şi fără prihană.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,21-23

Fraţilor, 21 voi eraţi odinioară străini de Dumnezeu, ba chiar duşmanii lui, pentru că mintea voastră era îndreptată numai spre fapte rele. 22 Dar iată că Dumnezeu v-a împăcat acum cu sine însuşi prin moartea trupului de carne al lui Cristos, ca să vă prezinte înaintea lui sfinţi, fără prihană şi nevinovaţi. 23 Dar trebuie ca voi să rămâneţi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă. Nu vă abateţi de la speranţa pe care aţi primit-o atunci când aţi ascultat evanghelia predicată la toată făptura de sub cer, evanghelie al cărei slujitor am devenit eu, Paul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 53,3-4.6 şi 8 (R.: 6b)

R.: Fii tu, Doamne, ocrotitorul vieţii mele!

3 Mântuieşte-mă, Dumnezeule, pentru cinstea numelui tău

şi fă-mi dreptate prin puterea ta;

4 ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule,

ia aminte la cuvintele mele. R.

 

6 Dar Dumnezeu este ajutorul meu,

Domnul este ocrotitorul vieţii mele.

8 Cu bucurie îţi voi aduce jertfă,

voi preamări numele tău, pentru că tu, Doamne, eşti bun. R.

 


ALELUIA In 14,5

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul;

nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Pentru ce faceţi ceea ce nu este îngăduit în zi de sâmbătă?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,1-5

1 Într-o zi de sâmbătă, Isus trecea printr-un lan de grâu. Ucenicii lui smulgeau spice de grâu, le frecau în mâini şi le mâncau. 2 Atunci le-au zis unii dintre farisei: „Pentru ce faceţi ceea ce nu este îngăduit în zi de sâmbătă?” 3 Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce a făcut David, odată când era înfometat el şi însoţitorii lui? 4 Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, a luat pâinile care trebuiau oferite Domnului, a mâncat din ele şi a dat şi însoţitorilor săi, deşi numai preoţilor le era îngăduit să mănânce din ele?” 5 Şi a adăugat: „Fiul Omului este stăpânul sâmbetei”.

Cuvântul Domnului