en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Suferim de foame şi de sete şi suntem lipsiţi de îmbrăcăminte.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 4,9-15

Fraţilor, 9 s-ar părea că Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, cei mai de pe urmă oameni, nişte osândiţi la moarte; am ajuns un spectacol pentru lume, pentru îngeri şi pentru oameni. 10 Suntem consideraţi drept nebuni pentru Cristos; voi, dimpotrivă, sunteţi consideraţi înţelepţi în Cristos. Noi suntem slabi, voi sunteţi tari; vouă vi se dă cinste, noi suntem dispreţuiţi. 11 Până în clipa de faţă suferim de foame şi de sete, suntem lipsiţi de îmbrăcăminte, suntem bătuţi, n-avem un cămin al nostru. 12 Ne trudim muncind cu mâinile noastre. Oamenii ne batjocorăsc, iar noi îi binecuvântăm; ne prigonesc, iar noi răbdăm; 13 ne calomniază, iar noi avem cuvinte de mângâiere. Până în ziua de astăzi suntem – ca să spun aşa – gunoiul lumii şi lepădătura tuturor. 14 Nu vă scriu acestea ca să vă fac de ruşine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe nişte copii preaiubiţi, 15 căci chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători care să vă conducă la Cristos, totuşi nu aveţi decât un singur tată, pentru că eu v-am născut la viaţa lui Cristos Isus, predicându-vă evanghelia.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,17-18.19-20.21 (R.: 18a)

R.: Domnul este alături de cei care-l cheamă.

17 Drept este Domnul pe toate căile sale,

milostiv în toate lucrările sale.

18 Domnul este alături de cei care-l cheamă,

alături de cei care-l cheamă din toată inima. R.

 

19 El împlineşte dorinţele celor care se tem de dânsul,

le ascultă rugăciunea şi îi salvează;

20 Domnul îi apără pe toţi cei care îl iubesc,

iar pe cei păcătoşi îi pedepseşte. R.

 

21 Gura mea să vestească lauda Domnului,

toată făptura să binecuvânteze numele său sfânt

în vecii vecilor. R.

 

ALELUIA In 14,5

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul;

nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Pentru ce faceţi ceea ce nu este îngăduit în zi de sâmbătă?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,1-5

1 Într-o zi de sâmbătă, Isus trecea printr-un lan de grâu. Ucenicii lui smulgeau spice de grâu, le frecau în mâini şi le mâncau. 2 Atunci le-au zis unii dintre farisei: „Pentru ce faceţi ceea ce nu este îngăduit în zi de sâmbătă?” 3 Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce a făcut David, odată când era înfometat el şi însoţitorii lui? 4 Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, a luat pâinile care trebuiau oferite Domnului, a mâncat din ele şi a dat şi însoţitorilor săi, deşi numai preoţilor le era îngăduit să mănânce din ele?” 5 Şi a adăugat: „Fiul Omului este stăpânul sâmbetei”.

Cuvântul Domnului