en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Se vor deschide urechile surzilor. Gura celui mut va striga de bucurie.

Citire din cartea profetului Isaia 35,4-7a

4 Spuneţi celor slabi de inimă: „Întăriţi-vă şi nu vă temeţi. Iată Dumnezeul vostru! Va veni răzbunarea lui şi va răsplăti pe fiecare. Dumnezeu însuşi va veni şi vă va mântui. 5 Atunci se vor deschide ochii orbilor şi vor auzi urechile surzilor. 6 Atunci cel şchiop va sări precum cerbul şi limba celui mut se va dezlega; în pustiu vor ţâşni izvoare de apă, iar în deşert vor curge pâraie. 7a Pământul uscat se va preface în lacuri, iar ţinutul ars de soare va fi bogat în izvoare de apă”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: 2a)

R.: Îl voi lăuda pe Domnul în toate zilele vieţii mele.

7 Domnul este în veci credincios cuvântului său,

el face dreptate celor asupriţi.

Domnul dă pâine celor flămânzi

şi eliberează pe cei închişi. R.

 

8 Domnul luminează pe cei orbi,

Domnul ridică pe cei împovăraţi.

Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi,

9a Domnul are grijă de cel străin. R.

 

9bc Domnul sprijină pe văduvă şi pe orfan,

dar nimiceşte calea celor răi.

10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane,

stăpâneşte în veci, din neam în neam. R.

 

LECTURA A II-A

Oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci ca să fie moştenitorii împărăţiei sale?

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 2,1-5

Fraţii mei, 1 voi care aveţi credinţa în Isus Cristos, Domnul slavei, să nu faceţi nici un fel de deosebire între persoane. 2 Să ne închipuim că în adunarea voastră sosesc în acelaşi timp un om îmbrăcat în haine luxoase, cu inele de aur în degete, şi un om sărac cu haine ponosite. 3 Voi v-aţi îndrepta către omul care poartă haine luxoase şi i-aţi spune: „Dumneata aşază-te aici, în locul acesta bun”, iar săracului i-aţi zice: „Tu stai acolo în picioare!” sau: „Şezi jos la picioarele mele!” 4 A proceda în acest fel, nu înseamnă a face deosebire între unul şi altul şi a-i judeca pe alţii după principii nedrepte? 5 Ascultaţi, fraţii mei preaiubiţi: Oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii, nu i-a îmbogăţit prin credinţă şi nu i-a făcut moştenitori ai împărăţiei, pe care a promis-o celor care îl iubesc?

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Mt 4,23

(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu

şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Pe surzi îi face să audă, iar pe cei muţi să vorbească.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 7,31-37

În acel timp, 31 Isus a plecat din ţinutul Tirului; trecând prin Sidon, s-a îndreptat spre Marea Galileii şi a intrat în ţinutul Decapole. 32 Acolo i s-a adus un surdo-mut şi l-au rugat să-şi pună mâinile peste el. 33 Isus l-a dus deoparte, departe de mulţime şi i-a pus degetele în urechi; apoi a luat salivă şi i-a atins limba. 34 Ridicându-şi ochii spre cer, a suspinat şi a spus: „Efata!”, adică „Deschide-te!” 35 Urechile i s-au deschis; îndată i s-a dezlegat şi limba şi vorbea corect. 36 Atunci Isus le-a poruncit să nu spună aceasta nimănui. Însă cu cât îi oprea, cu atât ei vorbeau şi mai mult. 37 Uimiţi peste măsură, spuneau: „Tot ce face el este minunat: pe surzi îi face să audă, iar pe cei muţi să vorbească”.

Cuvântul Domnului