en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cine poate înţelege voinţa Domnului?

Citire din cartea Înţelepciunii 9,13-18

13 Cine poate cunoaşte planul lui Dumnezeu, sau cine poate înţelege voinţa Domnului? 14 Gândurile muritorilor sunt şovăielnice şi cugetările noastre sunt nesigure; 15 căci trupul supus putrezirii ne îngreunează sufletul şi acest lăcaş de lut ne împovărează mintea cu mii de griji. 16 Cu greu ne dăm seama de cele ce sunt pe pământ şi cu osteneală descoperim cele ce se află la un pas de noi. Cine ar putea atunci să descopere cele care se află în ceruri? 17 Şi cine ar fi cunoscut gândul tău, dacă tu nu i-ai fi dat înţelepciune şi nu l-ai fi trimis de sus pe Duhul tău cel sfânt? 18 Astfel s-au făcut drepte cărările celor de pe pământ şi oamenii au învăţat ceea ce este plăcut înaintea ta şi prin înţelepciunea ta au fost mântuiţi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 89,3-4.5-6.12-13.14 şi 17 (R.: 1)

R.: Tu, Doamne, ai fost scăparea noastră din neam în neam.

3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână,

tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”

4 Înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri

care a trecut ca o strajă de noapte. R.

5 Tu îi spulberi, ei sunt ca un vis,

sunt ca iarba trecătoare:

6 dimineaţa înverzeşte şi înfloreşte,

seara este cosită şi se usucă. R.

 

12 Învaţă-ne să nu uităm cât de puţine sunt zilele noastre,

ca să ajungem la gânduri înţelepte.

13 Întoarce-te, Doamne, spre noi, de ce întârzii?

Ai milă de slujitorii tăi! R.

 

14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu iubirea ta,

ca să ne bucurăm şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre.

17 Bunăvoinţa ta, Doamne Dumnezeul nostru, să coboare asupra noastră!

Fă rodnică lucrarea mâinilor noastre!

Da, fă rodnică lucrarea mâinilor noastre! R.

 

LECTURA A II-A

Primeşte-l pe Onesim, nu ca pe un sclav, ci ca pe un frate preaiubit.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filemon 9b-10.12-17

Fiul meu preaiubit, 9b eu, Paul, care sunt un om bătrân, iar acum şi întemniţat pentru Cristos Isus, 10 îţi fac o rugăminte pentru Onesim, copilul meu, pe care l-am născut în închisoare la viaţa lui Cristos. 12 Ţi-l trimit înapoi pe el, care este o parte din fiinţa mea. 13 L-aş fi ţinut cu plăcere la mine, ca să-mi slujească în locul tău, cât timp sunt în lanţuri pentru evanghelie, 14 dar n-am vrut să fac nimic fără încuviinţarea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. 15 Poate că el a fost despărţit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l primeşti înapoi pentru totdeauna, 16 dar nu ca pe un sclav, ci mult mai mult decât pe un sclav, ca pe un frate preaiubit. Pentru mine este deja un frate; cu atât mai mult va fi pentru tine: şi ca om, şi în Domnul. 17 Aşadar, dacă mă consideri pe mine de prieten, primeşte-l aşa cum m-ai primi pe mine însumi.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Ps 118,135

(Aleluia) Arată-mi, Doamne, o faţă senină,

învaţă-mă legile tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Oricine dintre voi nu renunţă la toate bunurile sale, nu poate fi ucenicul meu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,25-33

În acel timp, 25 o mare mulţime de oameni mergea împreună cu Isus. El s-a întors către ei şi le-a spus: 26 „Dacă vine cineva la mine, şi nu mă iubeşte mai mult decât pe tatăl său, pe mama sa, pe soţia sa, pe copiii săi, pe fraţii şi surorile sale şi chiar decât viaţa sa proprie, nu poate fi ucenicul meu. 27 Acela care nu-şi poartă crucea şi nu mă urmează, nu poate fi ucenicul meu. 28 Cine dintre voi, voind să zidească un turn nu stă mai întâi să calculeze cheltuielile şi să vadă dacă are cu ce să-l termine? 29 Altfel s-ar putea întâmpla ca, după ce a pus temelia să nu-l poată termina şi astfel toţi cei care-l văd, să râdă de el, 30 zicând: «Iată un om care a început să zidească, dar nu a fost în stare să-şi termine lucrul!». 31 Sau care rege porneşte la război împotriva altui rege fără să vadă mai întâi dacă poate, cu zece mii de oameni, să ţină piept celui care vine împotriva lui cu douăzeci de mii. 32 În caz contrar, când celălalt este încă departe, trimite o solie pentru a cere pace. 33 Tot astfel, nimeni dintre voi nu poate fi ucenicul meu, dacă nu renunţă la toate bunurile sale”.

Cuvântul Domnului