en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Eu am devenit slujitorul Bisericii, ca să vestesc taina ascunsă de veacuri.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,24–2,3

Fraţilor, 24 mă bucur de suferinţele pe care le îndur acum pentru voi şi completez în trupul meu ceea ce lipseşte pătimirilor lui Cristos pentru trupul lui, care este Biserica. 25 Eu am devenit slujitorul acestei Biserici, în virtutea misiunii încredinţate mie de Domnul, 26 de a vesti pe deplin între voi Cuvântul lui Dumnezeu, taina ascunsă de veacuri tuturor generaţiilor, dar acum descoperită sfinţilor săi, 27 cărora Dumnezeu a binevoit să le facă cunoscut cât de bogată şi minunată este această taină între popoarele păgâne: Cristos este în mijlocul vostru, el este nădejdea slavei. 28 Pe acest Cristos îl vestim noi, îndemnând pe orice om şi instruindu-l cu toată înţelepciunea, ca să-i facem pe toţi oamenii desăvârşiţi în Cristos. 29 Iată pentru ce mă ostenesc şi lupt cu toată forţa lui Cristos, a cărui putere lucrează în mine. 2,1 Vreau, într-adevăr, să ştiţi ce luptă grea duc pentru voi, precum şi pentru credincioşii din Laodiceea şi pentru atâţia alţii, care nu m-au văzut niciodată în timp. 2 Eu lupt pentru ca inimile să li se umple de curaj, ca să fie uniţi în iubire, ca să primească toată bogăţia cunoaşterii desăvârşite şi să înţelegeţi pe deplin taina lui Dumnezeu. 3 Această taină este Cristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 61,6-7.9 (R.: 8a)

R.: Mântuirea mea vine de la Domnul.

6 Numai în Dumnezeu îşi află sufletul meu odihna,

el singur este speranţa mea.

7 Numai el este stânca şi mântuirea mea,

turnul meu de scăpare; de aceea nu mă clatin. R.

 

9 Popor al Domnului, ai încredere în Dumnezeu în orice timp,

revarsă-ţi inima în faţa lui.

Dumnezeu este adăpostul nostru. R.

 


ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;

eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Îl pândeau pe Isus să vadă dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,6-11

6 Într-o zi de sâmbătă, Isus a intrat în sinagogă şi învăţa. Acolo era un om care avea mâna paralizată. 7 Cărturarii şi fariseii îl pândeau pe Isus să vadă dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă; ar fi avut astfel un motiv să-l învinuiască. 8 Dar el le cunoştea gândurile şi i-a zis omului care avea mâna paralizată: „Ridică-te şi stai în mijloc!” Omul s-a ridicat şi a stat în picioare. 9 Isus le-a zis: „Vă întreb: ce este îngăduit în zi de sâmbătă: a face bine, sau a face rău? A salva o viaţă, sau a o pierde?” 10 Apoi, rotindu-şi privirea asupra lor, i-a zis omului: „Întinde-ţi mâna!” Omul a făcut întocmai şi mâna i s-a vindecat. 11 Iar fariseii şi cărturarii, ca turbaţi de furie, se sfătuiau între ei ce-ar putea să facă împotriva lui Isus.

Cuvântul Domnului