en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Îndepărtaţi drojdia cea veche; iată, Cristos, mielul nostru de Paşti, a fost jertfit.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,1-8

Fraţilor, 1 se aude din toate părţile că la voi este desfrânare, şi încă o astfel de desfrânare, cum nici între păgâni nu se pomeneşte; este vorba de un om care trăieşte cu femeia tatălui său. 2 Şi cu toate acestea voi vă ţineţi mândri, în loc să vă întristaţi şi să-l izgoniţi din mijlocul vostru pe cel care a săvârşit această faptă. 3 Cât despre mine, deşi departe cu trupul, dar prezent cu duhul, pe cel care a făcut una ca asta l-am şi judecat, ca şi cum aş fi fost de faţă. Iată care este sentinţa: 4 În numele Domnului nostru Isus Cristos, în cadrul unei adunări, în care duhul meu va fi împreună cu voi, cu puterea Domnului nostru Isus, 5 acest om să fie dat pe mâna Satanei, spre pieirea trupului său, pentru ca sufletul lui să poată fi salvat în ziua Domnului. 6 Într-adevăr, n-aveţi cu ce vă făli. Nu ştiţi că puţină drojdie dospeşte tot aluatul? 7 Îndepărtaţi drojdia cea veche, ca să fiţi un aluat nou, ca pâinea de Paşti care nu este dospită. Iată, Cristos, mielul nostru de Paşti, a fost jertfit; 8 să prăznuim deci sărbătoarea, nu cu drojdia cea veche a răutăţii şi a viciului, dar cu pâinea nedospită a sincerităţii şi a adevărului.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 5,5-6.7.12 (R.: 9a)

R.: Călăuzeşte-mă, Doamne, pe calea cea dreaptă.

5 Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-i placă răul,

cel rău nu poate rămâne în preajma ta.

6 Cei nesocotiţi nu pot să stea în faţa ta. R.

 

7 Tu urăşti pe cei nelegiuiţi

şi nimiceşti pe cei mincinoşi.

Domnul urăşte pe ucigaşi

şi pe cei care înşală. R.

 

12 Toţi cei care se încred în tine se vor bucura,

se vor veseli întotdeauna,

căci tu îi vei ocroti

pe cei care iubesc numele tău. R.

 

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;

eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Îl pândeau pe Isus să vadă dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,6-11

6 Într-o zi de sâmbătă, Isus a intrat în sinagogă şi învăţa. Acolo era un om care avea mâna paralizată. 7 Cărturarii şi fariseii îl pândeau pe Isus să vadă dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă; ar fi avut astfel un motiv să-l învinuiască. 8 Dar el le cunoştea gândurile şi i-a zis omului care avea mâna paralizată: „Ridică-te şi stai în mijloc!” Omul s-a ridicat şi a stat în picioare. 9 Isus le-a zis: „Vă întreb: ce este îngăduit în zi de sâmbătă: a face bine, sau a face rău? A salva o viaţă, sau a o pierde?” 10 Apoi, rotindu-şi privirea asupra lor, i-a zis omului: „Întinde-ţi mâna!” Omul a făcut întocmai şi mâna i s-a vindecat. 11 Iar fariseii şi cărturarii, ca turbaţi de furie, se sfătuiau între ei ce-ar putea să facă împotriva lui Isus.

Cuvântul Domnului