en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu v-a dat viaţă împreună cu Cristos; el ne-a iertat toate păcatele.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 2,6-15

Fraţilor, 6 voi l-aţi primit pe Cristos Isus ca Domn, de aceea să şi trăiţi în el. 7 Fiţi înrădăcinaţi într-însul, pe el să îl aveţi ca temelie a vieţii, rămâneţi neclintiţi în credinţă, conform învăţăturii care vi s-a dat; aduceţi necontenit mulţumiri lui Dumnezeu. 8 Fiţi cu băgare de seamă, ca nimeni să nu vă fure minţile cu filozofia lor înşelătoare şi deşartă, bazată pe tradiţii omeneşti, pe elementele naturii, şi nu pe Cristos. 9 Căci în el, în trupul lui, locuieşte toată plinătatea dumnezeirii. 10 Prin el voi aţi primit viaţă deplină. El este capul oricărei puteri şi stăpâniri. 11 În el aţi primit adevărata tăiere împrejur, nu una făcută de mâna omului, ci pe aceea care vine de la Cristos. Cine o primeşte se leapădă de pornirile egoiste ale cărnii. 12 Prin botez voi aţi fost înmormântaţi cu Cristos; împreună cu el voi aţi şi înviat, pentru că aţi crezut în puterea lui Dumnezeu, care l-a înviat pe el din morţi. 13 Voi eraţi morţi din cauza păcatelor voastre şi pentru că trupul vostru nu primise tăierea împrejur. Însă Dumnezeu v-a dat viaţă împreună cu Cristos; 14 el ne-a iertat toate păcatele, el a distrus dovada scrisă a datoriei care ne copleşea, împreună cu condiţiile ei apăsătoare: a anulat-o, pironind-o pe crucea lui Cristos. 15 Astfel Dumnezeu a dezarmat puterile universului şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, triumfând asupra lor prin crucea lui Cristos.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,1-2.8-9.10-11 (R.: cf. 9)

R.: Domnul este bun faţă de orice făptură.

1 Te voi preamări pe tine, Dumnezeul meu, împăratul meu,

şi voi binecuvânta numele tău în veci.

2 Te voi binecuvânta în fiecare zi

şi voi lăuda numele tău în veacul veacului. R.

8 Domnul este iubire şi îndurare,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste;

9 Domnul este bun faţă de toţi,

el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

 

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;

11 să vestească slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

 


ALELUIA In 15,16

(Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume,

ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să rămână. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus a petrecut toată noaptea în rugăciune. Apoi i-a ales pe cei doisprezece apostoli.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,12-19

12 Isus s-a urcat pe un munte să se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune. 13 Când s-a făcut ziuă, i-a chemat pe ucenicii săi, a ales doisprezece dintre ei şi le-a dat numele de apostoli. 14 Aceştia sunt: Simon pe care l-a numit Petru, Andrei, fratele lui, Iacob, Ioan, Filip, Bartolomeu, 15 Matei, Toma, Iacob, fiul lui Alfeu, Simon, numit Zelotul, 16 Iuda, fiul lui Iacob şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. 17 Apoi Isus s-a coborât de pe munte, împreună cu cei doisprezece apostoli şi s-a oprit pe câmpie. Acolo se afla un mare număr de ucenici şi o mulţime de oameni, veniţi din toată Iudeea, din Ierusalim, de pe ţărmul mării, din regiunea Tirului şi Sidonului. 18 Toţi voiau să-l asculte şi să fie vindecaţi. 19 Toţi încercau să-l atingă, pentru că din el ieşea o putere care îi vindeca pe toţi.

Cuvântul Domnului