en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Deşi era Fiul lui Dumnezeu a învăţat ascultarea din ceea ce a pătimit.

Citire din Scrisoarea către Evrei 5,1-10

Fraţilor, 1 orice mare preot este luat dintre oameni şi pus să intervină în favoarea oamenilor, în relaţiile lor cu Dumnezeu; el trebuie să ofere daruri şi jertfe pentru păcate. 2 El este în stare să-i înţeleagă pe cei care sunt în ignoranţă şi în rătăcire, căci şi el este cuprins de slăbiciune. 3 Din cauza acestei slăbiciuni, el trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele poporului, cât şi pentru ale sale. 4 Nimeni nu-şi ia singur această onoare, dar numai acela o primeşte, care este chemat de Dumnezeu, ca Aron. 5 Tot aşa şi cu Cristos; când a devenit mare preot, nu şi-a luat singur această demnitate, ci a primit-o de la Dumnezeu, care i-a spus: „Tu eşti fiul meu, eu astăzi te-am născut!”, 6 şi care declară în alt loc: „Tu eşti preot în veci asemenea lui Melchisedec!” 7 Cristos, în zilele vieţii sale pământeşti a înălţat cu strigăt puternic şi cu lacrimi, rugăciuni şi cereri către Dumnezeu care îl putea salva de la moarte şi a fost ascultat, pentru că a fost supus în toate. 8 Deşi era fiu, a învăţat ce este ascultarea din cele ce a pătimit. 9 Ajungând astfel desăvârşit, a devenit pentru toţi cei care ascultă de el, cauză de mântuire veşnică. 10 Căci Dumnezeu l-a proclamat mare preot, asemenea lui Melchisedec.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 109,1.2.3.4 (R.: 4b)

R.: Tu eşti preot în veci după rânduiala lui Melchisedec.

1 Aşa vorbeşte Domnul către stăpânul meu:

„Şezi la dreapta mea, până voi pune pe duşmanii tăi

aşternut picioarelor tale”. R.

 

2 Domnul întinde din Sion sceptrul puterii tale,

spunând: „Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!” R.

 

3 În ziua puterii tale

tu domneşti strălucind de sfinţenie;

înainte de luceafărul dimineţii,

ca roua te-am născut. R.

 

4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău:

„Tu eşti preot în veci

după rânduiala lui Melchisedec!” R.

ALELUIA Iac 1,18

(Aleluia) Tatăl ne-a dat viaţă prin cuvântul adevărului, ca să facă din noi, cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile sale. (Aleluia)

EVANGHELIA

Mirele este cu ei.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 2,18-22

În acel timp, 18 ucenicii lui Ioan şi fariseii posteau, au venit unii la Isus şi l-au întrebat: „Pentru ce ucenicii tăi nu postesc, aşa cum fac ucenicii lui Ioan şi ai fariseilor?” 19 Isus le-a răspuns: „Cei invitaţi la nuntă pot oare posti, câtă vreme mirele este cu ei? Cât timp îl au pe mire cu ei, nu pot posti. 20 Dar vor veni zile în care mirele nu va mai fi cu ei şi atunci vor posti. 21 Nimeni nu pune la o haină veche un petic din stofă nouă; altfel peticul nou trage din haina veche şi face o ruptură şi mai mare. 22 La fel nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi; altfel vinul nou, fermentând, sparge burdufurile şi aşa se pierd şi vinul şi burdufurile; deci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi”.

Cuvântul Domnului