en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Un frate îl trage la judecată pe alt frate şi încă în faţa unor judecători necredincioşi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 6,1-11

Fraţilor, 1 atunci când aveţi vreo neînţelegere, cum îndrăzniţi să mergeţi la judecată în faţa judecătorilor păgâni, în loc să vă adresaţi celor care fac parte din poporul sfânt? 2 Nu ştiţi că cei care fac parte din poporul sfânt vor judeca lumea? Şi dacă voi sunteţi cei care veţi judeca lumea, să nu fiţi voi în stare a face o judecată când este vorba de nişte lucruri lipsite de importanţă? 3 Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe îngerii cei răi? Cu atât mai mult lucrurile de pe acest pământ. 4 Deci, când aveţi neînţelegeri de felul acesta, pentru ce mergeţi să alegeţi ca judecători nişte oameni, care n-au nici o autoritate în Biserică? 5 Vă spun aceasta spre ruşinea voastră. Oare să nu fie printre voi nici un om destul de înţelept, care să fie în stare să judece pricinile dintre fraţi? 6 Iată, un frate îl trage la judecată pe un alt frate şi încă înaintea unor judecători necredincioşi. 7 Numai faptul că aveţi procese este deja o lipsă. N-ar fi mai bine să înduraţi nedreptatea? N-ar fi mai bine să suportaţi paguba? 8 Dimpotrivă, voi înşivă sunteţi cei care nedreptăţiţi şi păgubiţi, şi încă pe fraţi. 9 Nu ştiţi că cei care fac nedreptate nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta. Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici cei care caută plăcerile trupului, nici homosexualii, 10 nici hoţii, nici zgârciţii, nici beţivii, nici hulitorii, nici escrocii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 11 Iar printre voi erau unii ca aceştia. Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi şi aţi devenit drepţi în numele Domnului nostru Isus Cristos şi în Duhul Dumnezeului nostru.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a)

R.: Domnul iubeşte pe poporului său.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi.

2 Să se bucure Israel de cel care l-a făcut,

să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R.

 

3 Să laude numele lui cu jocuri,

să-l laude cu harpă şi tobă.

4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său

şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R.

 

5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi în mărire,

să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.

6a Gura să le fie plină de laudele Domnului;

9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R.

 

ALELUIA In 15,16

(Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume,

ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să rămână. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus a petrecut toată noaptea în rugăciune. Apoi i-a ales pe cei doisprezece apostoli.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,12-19

12 Isus s-a urcat pe un munte să se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune. 13 Când s-a făcut ziuă, i-a chemat pe ucenicii săi, a ales doisprezece dintre ei şi le-a dat numele de apostoli. 14 Aceştia sunt: Simon pe care l-a numit Petru, Andrei, fratele lui, Iacob, Ioan, Filip, Bartolomeu, 15 Matei, Toma, Iacob, fiul lui Alfeu, Simon, numit Zelotul, 16 Iuda, fiul lui Iacob şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. 17 Apoi Isus s-a coborât de pe munte, împreună cu cei doisprezece apostoli şi s-a oprit pe câmpie. Acolo se afla un mare număr de ucenici şi o mulţime de oameni, veniţi din toată Iudeea, din Ierusalim, de pe ţărmul mării, din regiunea Tirului şi Sidonului. 18 Toţi voiau să-l asculte şi să fie vindecaţi. 19 Toţi încercau să-l atingă, pentru că din el ieşea o putere care îi vindeca pe toţi.

Cuvântul Domnului