en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Voi aţi murit împreună cu Cristos, de aceea ucideţi în voi ceea ce este pământesc.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,1-11

Fraţilor, 1 dacă, aşadar, aţi înviat împreună cu Cristos, râvniţi la lucrurile de sus, unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu. 2 Năzuiţi spre cele de sus, nu la cele de pe pământ. 3 Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă de acum cu Cristos în Dumnezeu; 4 când Cristos, care este viaţa voastră, se va arăta, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el plini de mărire. 5 De aceea ucideţi în voi ceea ce este pământesc: desfrâul, necurăţia, patimile, dorinţele rele şi acea goană după averi, care este o slujire la idoli. 6 Iată ce provoacă mânia lui Dumnezeu asupra celor care nu ascultă. 7 Şi voi eraţi în numărul lor odinioară când trăiaţi în aceste păcate. 8 Dar acum lepădaţi-vă de toate acestea, de mânie, de furie, de răutate; insulte şi cuvinte murdare să nu vă mai iasă din gură. 9 Să dispară dintre voi minciuna; debarasaţi-vă de purtarea omului vechi, care este în faptele voastre, 10 şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou, cel pe care Creatorul îl face mereu nou după chipul său, ca să-l conducă la adevărata cunoaştere. 11 Astfel nu mai este deosebire între greci şi iudei, între circumcişi şi necircumcişi, nu mai sunt barbari, sălbatici, sclavi sau liberi; nu mai este decât Cristos: el este totul în toţi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,2-3.10-11.12-13ab (R.: 9)

R.: Domnul este bun faţă de orice făptură.

2 Te voi binecuvânta, Doamne, în fiecare zi

şi voi lăuda numele tău în veacul veacului.

3 Domnul este mare şi vrednic de orice laudă,

măreţia lui este fără margini. R.

 

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;

11 să vestească slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

 

12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale

şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale.

13ab Împărăţia ta este o împărăţie veşnică

şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R.


ALELUIA Lc 6,23ab

(Aleluia) Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă;

căci mare este în ceruri răsplata voastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fericiţi sunt cei săraci. Vai vouă, bogaţilor!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,20-26

În acel timp, 20 privind spre ucenicii săi, Isus a spus: „Fericiţi sunteţi voi cei săraci, pentru că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. 21 Fericiţi sunteţi voi care acum sunteţi înfometaţi, pentru că vă veţi sătura. Fericiţi sunteţi voi care plângeţi acum, pentru că veţi râde. 22 Fericiţi sunteţi voi când vă urăsc oamenii şi vă exclud din comunitatea lor, când vă insultă şi vă fac numele de batjocură din cauza Fiului Omului. 23 În acea zi fiţi fericiţi şi tresăltaţi de bucurie, căci răsplata voastră este mare în ceruri; la fel au făcut părinţii lor cu profeţii. 24 Dar vai vouă, bogaţilor, pentru că voi aveţi parte acum de mângâiere. 25 Vai vouă care sunteţi acum sătui, pentru că veţi suferi de foame. Vai vouă care acum râdeţi, pentru că veţi plânge şi veţi suspina. 26 Vai vouă când toţi oamenii vă vorbesc de bine. La fel au făcut părinţii voştri cu profeţii cei mincinoşi”.

Cuvântul Domnului