en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să trăiţi în dragoste căci ea este legătura desăvârşirii.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,12-17

Fraţilor, 12 pentru că sunteţi aleşii lui Dumnezeu, sfinţii şi preaiubiţii lui, să aveţi o inimă plină de încredere, de bunătate, de smerenie, de blândeţe, de îndelungă răbdare. 13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă cineva are motiv să se plângă împotriva cuiva, iertaţi-vă unul pe altul. După cum v-a iertat Cristos, aşa să vă iertaţi şi voi. 14 Iar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragoste, căci ea este legătura desăvârşirii. 15 Şi în inimile voastre să domnească pacea lui Cristos, la care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup. Fiţi recunoscători. 16 Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-i în psalmi, în imnuri şi în cântări duhovniceşti. 17 Orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, toate să le faceţi în numele Domnului Isus şi prin el să mulţumiţi lui Dumnezeu Tatăl.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 150,1-2.3-4.5-6 (R.: 6)

R.: Să laude pe Domnul, toată făptura.

1 Lăudaţi-l pe Domnul în lăcaşul său sfânt,

lăudaţi-l în întinderea cerului unde se arată puterea lui.

2 Lăudaţi-l pentru faptele sale minunate,

lăudaţi-l pentru măreţia sa nesfârşită. R.

 

3 Lăudaţi-l cu sunete de trompete,

lăudaţi-l cu chitară şi harpă.

4 Lăudaţi-l cu timpane şi dansuri,

lăudaţi-l cu fluiere şi instrumente cu strune. R.

 

5 Lăudaţi-l cu cimbale plăcut sunătoare;

lăudaţi-l cu cimbale care vestesc biruinţa.

6 Să laude pe Domnul toată suflarea! R.


ALELUIA 1In 4,12

(Aleluia) Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi

şi dragostea lui în noi este desăvârşită. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiţi milostivi, după cum Tatăl vostru din ceruri este milostiv.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,27-38

În acel timp, Isus le-a spus ucenicilor săi: 27 „Vouă care mă ascultaţi vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine celor care vă urăsc, 28 binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei care vă fac rău. 29 Celui care te loveşte peste un obraz, întoarce-i-l şi pe celălalt; dacă îţi ia cineva haina, lasă-l să-ţi ia şi cămaşa. 30 Oricine îţi cere, dă-i, şi celui care ţi-a luat cu sila nu-i cere înapoi. 31 Ceea ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi lor. 32 Dacă iubiţi numai pe cei care vă iubesc, ce răsplată puteţi aştepta? Chiar păcătoşii iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. 33 Şi dacă faceţi bine numai celor care vă fac bine, ce răsplată puteţi aştepta? Şi păcătoşii fac acest lucru. 34 Şi dacă daţi cu împrumut numai acelora de la care nădăjduiţi să primiţi înapoi, ce răsplată puteţi aştepta? Doar şi păcătoşii împrumută păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. 35 Voi însă iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să aşteptaţi ceva în schimb, şi răsplata voastră va fi mare: veţi fi fiii Celui Preaînalt, pentru că el este bun şi cu cei nerecunoscători şi răi. 36 Fiţi deci milostivi, după cum şi Tatăl vostru este milostiv. 37 Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi vi se va ierta; 38 daţi şi vi se va da. O măsură bună, îndesată şi scuturată, gata să se verse, veţi primi în dar. Căci cu măsura cu care voi măsuraţi, vi se va măsura şi vouă”.

Cuvântul Domnului