en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Altădată nu ştiam decât să prigonesc, dar Cristos m-a iertat.

Începutul Scrisorii întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 1,1-2.12-14

1 Eu, Paul, care sunt apostol al lui Cristos Isus din porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru şi a Domnului Cristos Isus, speranţa noastră, 2 îţi doresc ţie, Timotei, adevăratul meu copil în credinţă, har, îndurare şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Cristos Isus Domnul nostru. 12 Aduc mulţumiri lui Cristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit şi m-a socotit vrednic de încredere, chemându-mă în slujba lui 13 pe mine care altădată nu ştiam decât să hulesc, să prigonesc şi să batjocorăsc, dar Cristos m-a iertat, pentru că o făceam din ignoranţă, fiind încă departe de credinţă. 14 Astfel, harul Domnului a biruit împreună cu credinţa şi cu iubirea care este în Cristos Isus.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a)

R.: Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire.

1 Păzeşte-mă, Doamne, căci în tine mi-am pus speranţa mea.

2a Am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse,

la dreapta ta fericirea este veşnică.

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.


ALELUIA Iac 1,21

(Aleluia) Primiţi cu umilinţă cuvântul semănat în voi,

căci el poate să vă mântuiască. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Poate oare un orb să-l conducă pe un alt orb?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,39-42

În acel timp, 39 Isus a spus ucenicilor această asemănare: „Poate oare un orb să-l conducă pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? 40 Ucenicul nu este mai presus de maestrul său, chiar când învaţă toate, va fi la fel ca maestrul său. 41 Cum vezi aşchia din ochiul fratelui tău, atunci când bârna din ochiul tău n-o observi? 42 Cum poţi să-i spui fratelui tău: «Frate, stai să-ţi scot aşchia din ochi», atunci când nu observi bârna din ochiul tău? Făţarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău, atunci vei vedea limpede şi vei putea scoate aşchia din ochiul fratelui tău”.

Cuvântul Domnului