en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

M-am făcut totul pentru toţi, ca să mântuiesc pe cât mai mulţi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 9,16-19.22b-27

Fraţilor, 16 dacă vestesc evanghelia, acest lucru nu este pentru mine un motiv de laudă; este o obligaţie care mi s-a impus. Vai mie dacă nu vestesc evanghelia! 17 Desigur, dacă acest lucru l-aş face din proprie iniţiativă aş primi răsplată de la Domnul. Dar nu este o iniţiativă a mea, proprie, ci mă achit de o obligaţie pe care mi-a încredinţat-o Domnul. 18 Atunci care este răsplata mea? Aceea de a predica evanghelia fără vreun profit material şi fără a mă folosi de drepturile pe care mi le dă predicarea evangheliei. 19 Astfel, rămânând liber faţă de toţi, m-am făcut sluga tuturor, ca să pot câştiga pe cât mai mulţi. 22b M-am făcut slab cu cei slabi, pentru ca să-i câştig pe cei slabi. M-am făcut totul pentru toţi, ca să mântuiesc cu orice preţ măcar pe unii. 23 Toate acestea le fac pentru evanghelie, ca să am parte şi eu de mântuire. 24 Nu ştiţi voi oare că la concursurile de pe stadioane toţi alergătorii iau startul, dar numai unul câştigă premiul? Prin urmare, astfel să alergaţi încât să câştigaţi premiul. 25 Toţi luptătorii care iau parte la concursuri se înfrânează în toate. Şi aceasta o fac pentru a câştiga o cunună care se ofileşte; noi să facem acelaşi lucru pentru o cunună care nu se ofileşte. 26 Eu deci alerg, dar nu ca unul care nu are nici o ţintă, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în aer; 27 dar mă port aspru cu trupul meu şi îl ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce voi fi fost crainic pentru alţii, eu însumi să fiu descalificat.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,3.4.5-6.12 (R.: 2)

R.: Doamne Dumnezeul nostru, cât de plăcut este în casa ta!

3 Sufletul meu suspină şi se topeşte

de dorul casei Domnului,

inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie

când îmi aduc aminte de Dumnezeul cel viu. R.

 

4 Până şi pasărea îşi găseşte un adăpost

şi rândunica un cuib pentru puii săi:

altarele tale, stăpâne al universului,

împăratul meu şi Dumnezeul meu! R.

 

5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta,

pentru că te pot lăuda mereu.

6 Fericit este omul care îşi află tăria în tine,

care şi-a propus să urce la templu. R.

 

12 Domnul Dumnezeu este soare şi scut;

el dăruieşte iertare şi mărire;

nu refuză nici un bine

celor ce duc o viaţă fără de prihană. R.

 

ALELUIA Iac 1,21

(Aleluia) Primiţi cu umilinţă cuvântul semănat în voi,

căci el poate să vă mântuiască. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Poate oare un orb să-l conducă pe un alt orb?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,39-42

În acel timp, 39 Isus a spus ucenicilor această asemănare: „Poate oare un orb să-l conducă pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? 40 Ucenicul nu este mai presus de maestrul său, chiar când învaţă toate, va fi la fel ca maestrul său. 41 Cum vezi aşchia din ochiul fratelui tău, atunci când bârna din ochiul tău n-o observi? 42 Cum poţi să-i spui fratelui tău: «Frate, stai să-ţi scot aşchia din ochi», atunci când nu observi bârna din ochiul tău? Făţarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău, atunci vei vedea limpede şi vei putea scoate aşchia din ochiul fratelui tău”.

Cuvântul Domnului