en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cristos a venit în lume pentru a-i mântui pe cei păcătoşi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 1,15-17

Preaiubitule, 15 iată un cuvânt adevărat, care merită să fie primit fără nici o reţinere: Cristos Isus a venit în lume pentru a-i mântui pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. 16 Şi dacă Cristos Isus m-a iertat, a făcut-o pentru ca eu să fiu cel dintâi în care să se arate îndelunga lui răbdare şi cel dintâi exemplu pentru cei care aveau să creadă în el spre a dobândi viaţa veşnică. 17 Mărire şi cinste să fie regelui veacurilor, singurului, nemuritorului şi nevăzutului Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.3-4.5a şi 6-7 (R.: 2)

R.: Fie numele Domnului binecuvântat, de acum şi până în veac!

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului,

lăudaţi numele Domnului!

2 Fie numele Domnului binecuvântat,

de acum şi până în veac. R.

 

3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui

fie numele Domnului binecuvântat!

4 Domnul stăpâneşte peste toate neamurile,

slava lui este mai presus de ceruri. R.

 

5a Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru

6 care îşi pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer şi pe pământ?

7 El ridică pe cel slab din ţărână,

înalţă din cenuşă pe cel sărac. R.


ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

De ce mă numiţi: „Doamne, Doamne”, dar nu faceţi ce vă spun eu?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,43-49

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 43 „Niciodată un pom bun nu va face fructe rele şi un pom rău fructe bune. 44 Fiecare pom se cunoaşte după fructele sale. Nu se adună smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. 45 Omul bun scoate binele din tezaurul inimii sale, care este bun, iar omul rău scoate răul din inima lui, care este rea. Pentru că vorbele nu sunt decât revărsarea inimii. 46 De ce mă numiţi: «Doamne, Doamne», dar nu faceţi ce vă spun eu? 47 Tot cel care vine la mine şi ascultă cuvintele mele şi le împlineşte, vă voi arăta cu cine se aseamănă: 48 cu un om care, construind o casă, a săpat adânc şi a pus temelia pe stâncă; când a venit o inundaţie, puhoiul de apă s-a năpustit peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, căci era bine zidită. 49 Dar cine ascultă fără să pună în practică, se aseamănă cu un om care şi-a zidit casa pe pământ, fără temelie; puhoiul s-a năpustit asupra ei şi ea s-a prăbuşit îndată. Această casă s-a distrus în întregime”.

Cuvântul Domnului