en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Noi, cei mulţi, formăm un singur trup, pentru că noi toţi ne împărtăşim din aceeaşi pâine.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 10,14-22

Preaiubiţilor, 14 fugiţi de închinarea la idoli; 15 vă vorbesc ca unor oameni cu judecată; gândiţi-vă voi înşivă: 16 potirul aducerii de mulţumire, pe care îl binecuvântăm, nu este el oare împărtăşirea cu sângele lui Cristos? Şi pâinea pe care o frângem nu este ea oare împărtăşirea cu trupul lui Cristos? 17 Noi, cei mulţi, formăm un singur trup, pentru că este o singură pâine, iar noi toţi ne împărtăşim din aceeaşi pâine. 18 Priviţi la Israelul după trup: mâncând din cele jertfite pe altarul Domnului, nu se unesc oare în mod tainic cu Dumnezeu? 19 Deci, ce spun eu? Că ceea ce este jertfit pentru idol, este ceva? Sau, idolul este ceva? 20 Dimpotrivă, consider că ceea ce jertfesc păgânii, jertfesc diavolilor şi nu lui Dumnezeu; iar eu nu voiesc ca voi să fiţi părtaşi cu diavolii. 21 Nu puteţi să beţi în acelaşi timp din potirul Domnului şi din potirul diavolilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa diavolilor. 22 Sau vrem să provocăm gelozia Domnului? Suntem noi oare mai tari decât el?

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,12-13.17-18 (R.: 17a)

R.: Îţi vom aduce, Doamne, jertfa noastră de laudă.

12 Ce-i voi da în schimb Domnului

pentru tot binele ce mi l-a făcut?

13 Voi lua potirul mântuirii

şi voi invoca numele Domnului. R.

 

17 Tu ai sfărâmat lanţurile mele;

îţi voi aduce jertfă de laudă şi voi invoca numele Domnului.

18 Voi împlini cele făgăduite Domnului

de faţă cu tot poporul său. R.

 

ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

De ce mă numiţi: „Doamne, Doamne”, dar nu faceţi ce vă spun eu?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,43-49

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 43 „Niciodată un pom bun nu va face fructe rele şi un pom rău fructe bune. 44 Fiecare pom se cunoaşte după fructele sale. Nu se adună smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. 45 Omul bun scoate binele din tezaurul inimii sale, care este bun, iar omul rău scoate răul din inima lui, care este rea. Pentru că vorbele nu sunt decât revărsarea inimii. 46 De ce mă numiţi: «Doamne, Doamne», dar nu faceţi ce vă spun eu? 47 Tot cel care vine la mine şi ascultă cuvintele mele şi le împlineşte, vă voi arăta cu cine se aseamănă: 48 cu un om care, construind o casă, a săpat adânc şi a pus temelia pe stâncă; când a venit o inundaţie, puhoiul de apă s-a năpustit peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, căci era bine zidită. 49 Dar cine ascultă fără să pună în practică, se aseamănă cu un om care şi-a zidit casa pe pământ, fără temelie; puhoiul s-a năpustit asupra ei şi ea s-a prăbuşit îndată. Această casă s-a distrus în întregime”.

Cuvântul Domnului