en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Spatele mi l-am dat spre a fi lovit.

Citire din cartea profetului Isaia 50,5-9a

5 Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea, iar eu nu m-am împotrivit, nici nu m-am dat înapoi. 6 Spatele mi l-am dat spre a fi lovit, obrajii spre a fi pălmuiţi şi faţa nu mi-am întors-o de la cei care mă ocărau şi mă scuipau. 7 Domnul Dumnezeu îmi vine în ajutor, de aceea nu m-au doborât ocările. De aceea le-am oferit o faţă ca de cremene şi ştiu că nu voi rămâne de ruşine. 8 Apărătorul meu este aproape. Cine mă va acuza? Să ne prezentăm împreună la judecată! Este cineva care vrea să mă învinuiască? 9a Iată, Domnul Dumnezeu îmi ia apărarea. Cine mă va condamna?

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 114,1-2.3-4.5-6.8-9 (R.: 9)

R.: Voi umbla în prezenţa Domnului pe pământul celor vii.

1 Îl iubesc pe Domnul

care ia aminte la glasul rugăciunii mele.

2 El şi-a plecat urechea spre mine,

în ziua în care l-am chemat. R.

 

3 Mă cuprinseseră lanţurile morţii,

eram prins în lanţurile împărăţiei morţilor,

mă chinuiau teama şi neliniştea.

4 Am invocat numele Domnului: „Doamne, salvează-mi sufletul!” R.

 

5 Domnul este bun şi drept,

Dumnezeul nostru este plin de îndurare.

6 Domnul ocroteşte pe cei mici:

am fost în necaz şi el m-a salvat. R.

 

8 El m-a salvat de la moarte, a ferit ochii mei de lacrimi,

picioarele mele de cădere.

9 Voi umbla în prezenţa Domnului

pe pământul celor vii. R.

 

LECTURA A II-A

Credinţa, dacă nu are fapte, este moartă.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 2,14-18

Fraţii mei, 14 ce-i foloseşte cuiva dacă pretinde că are credinţă, dar nu are fapte? Poate credinţa aceasta să-l mântuiască? 15 Să presupunem că un frate sau o soră sunt lipsiţi de îmbrăcăminte şi de hrana de toate zilele 16 şi cineva dintre voi le spune: „Mergeţi în pace! Încălziţi-vă şi săturaţi-vă!”, fără să le dea cele de trebuinţă trupului, la ce ar folosi aceasta? 17 Tot aşa şi credinţa, dacă nu are fapte, este moartă. 18 Unui atare om i s-ar putea spune: „Tu pretinzi că ai credinţă, eu am fapte. Arată-mi credinţa ta fără fapte; eu îţi voi arăta din faptele mele credinţa mea.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Gal 6,14

(Aleluia) Eu mă laud numai cu crucea Domnului nostru Isus Cristos,

prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tu eşti Mesia… Fiul Omului trebuie să îndure multe.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,27-35

În acel timp, 27 Isus, împreună cu ucenicii săi, se îndreptau către satele din ţinutul Cezareii lui Filip. Pe drum i-a întrebat pe ucenici: „Cine spun oamenii că sunt eu?” 28 Ei i-au răspuns: „Unii spun că eşti Ioan Botezătorul, alţii că eşti Ilie, iar alţii că eşti unul dintre profeţi”. 29 Atunci el i-a întrebat: „Dar voi cine spuneţi că sunt eu?” Simon Petru i-a răspuns: „Tu eşti Cristos”. 30 El le-a poruncit să nu vorbească nimănui despre el. 31 Atunci, pentru prima dată, le-a făcut cunoscut că Fiul Omului trebuie să îndure multe şi să fie respins de către bătrâni, de către marii preoţi şi de către cărturari, că trebuie să fie ucis şi după trei zile să învie. 32 Isus le-a spus aceasta în mod deschis. Atunci Petru l-a luat deoparte şi a început să-i facă reproşuri vii. 33 Însă Isus s-a întors, a privit la ucenicii săi şi l-a mustrat pe Petru, spunându-i: „Pleacă din faţa mea, Satană! Gândurile tale nu sunt cele ale lui Dumnezeu, ci sunt cele ale oamenilor”. 34 Apoi a chemat la el poporul şi pe ucenicii săi şi le-a zis: „Dacă vrea cineva să vină după mine să renunţe la el însuşi, să-şi ia crucea şi să mă urmeze. 35 Căci cel care vrea să-şi salveze viaţa o va pierde; dar cel care-şi va pierde viaţa pentru mine şi pentru evanghelie o va salva”.

Cuvântul Domnului