en-USro-RO

| Login
22 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 22 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Cecilia, fc. m. **
Liturghierul Roman
Sf. Cecilia, fc. m. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P
Lectionar
Os 2,16.17b.21-22: Acolo mã va urma ca în vremea tinereții ei;
Ps 44: Ascultã, fiicã, privește și pleacã-ți urechea 
Mt 25,1-13: Iatã mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 33-a de peste an

LECTURA I

Să se înalţe rugăciuni la Dumnezeu pentru toţi oamenii, căci el vrea ca toţi să se mântuiască.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 2,1-8

Preaiubitule, 1 tu îndeamnă înainte de toate să se înalţe rugăciuni de cerere şi de mijlocire pentru toţi oamenii: 2 pentru conducătorii de state şi pentru toţi cei care se află în posturi de răspundere, pentru ca astfel să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. 3 Acest lucru este bun şi plăcut înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, 4 care vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea deplină a adevărului. 5 Căci este un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Cristos Isus, el însuşi om 6 care s-a dat pe sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi oamenii. Când s-a împlinit timpul, el a dat această mărturie, 7 pentru care eu am fost pus ca predicator şi apostol – vă spun adevărul, nu mint, – ca să învăţ popoarele păgâne credinţa şi adevărul. 8 Vreau, aşadar, ca bărbaţii să se roage în orice loc, ridicând spre cer mâini curate, fără ură şi fără neînţelegeri.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 27,2.7.8-9 (R.: cf. 6)

R.: Preamărit să fie Domnul care îmi ascultă rugăciunea.

2 Ascultă glasul rugăciunii mele,

când strig către tine, Doamne,

când îmi ridic mâinile spre lăcaşul tău cel sfânt. R.

 

7 Domnul este tăria şi scutul meu,

în el mi-am pus încrederea.

El m-a ajutat şi de aceea inima îmi este plină de veselie

şi îi aduc mulţumiri prin cântările mele. R.

 

8 Domnul este tăria poporului său,

el este apărarea şi mântuirea Unsului său.

9 Mântuieşte, Doamne, pe poporul tău,

binecuvântează moştenirea ta,

fii păstorul şi sprijinitorul lui în veci. R.


ALELUIA In 3,16

(Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,

încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;

cine crede într-însul are viaţa veşnică. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nici chiar în Israel n-am întâlnit o asemenea credinţă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,1-10

În acel timp, 1 după ce a vorbit mulţimii, Isus a intrat în Cafarnaum. 2 Un centurion din armata romană avea un sclav la care ţinea foarte mult şi acesta era bolnav, gata să moară. 3 Centurionul auzise vorbindu-se despre Isus, de aceea a trimis la el pe câţiva iudei de vază, cu rugămintea să vină şi să-l vindece pe sclavul său. 4 Ajunşi la Isus, aceştia l-au rugat cu stăruinţă, spunându-i: 5 „Merită să-i împlineşti cererea, pentru că ţine la poporul nostru şi el ne-a construit sinagoga”. 6 Isus a mers împreună cu ei. Când s-a apropiat de casă, centurionul a trimis la el pe nişte prieteni să-i spună: „Doamne, nu te osteni. Eu nu sunt vrednic să intri în casa mea. 7 De aceea nu am îndrăznit să vin eu însumi la tine; spune numai un cuvânt şi servitorul meu se va vindeca. 8 Şi eu, care nu sunt decât un subaltern, am soldaţi sub comanda mea; unuia îi spun: «Du-te» şi se duce; altuia: «Vino» şi vine; şi servitorului meu: «Fă aceasta» şi face”. 9 Auzind aceasta, Isus l-a admirat, s-a întors şi a spus mulţimii care îl urma: „Vă spun, nici chiar în Israel nu am întâlnit o asemenea credinţă!” 10 Când prietenii pe care i-a trimis centurionul s-au întors acasă, l-au găsit pe slujitor vindecat.

Cuvântul Domnului