en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să se înalţe rugăciuni la Dumnezeu pentru toţi oamenii, căci el vrea ca toţi să se mântuiască.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 2,1-8

Preaiubitule, 1 tu îndeamnă înainte de toate să se înalţe rugăciuni de cerere şi de mijlocire pentru toţi oamenii: 2 pentru conducătorii de state şi pentru toţi cei care se află în posturi de răspundere, pentru ca astfel să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. 3 Acest lucru este bun şi plăcut înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, 4 care vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea deplină a adevărului. 5 Căci este un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Cristos Isus, el însuşi om 6 care s-a dat pe sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi oamenii. Când s-a împlinit timpul, el a dat această mărturie, 7 pentru care eu am fost pus ca predicator şi apostol – vă spun adevărul, nu mint, – ca să învăţ popoarele păgâne credinţa şi adevărul. 8 Vreau, aşadar, ca bărbaţii să se roage în orice loc, ridicând spre cer mâini curate, fără ură şi fără neînţelegeri.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 27,2.7.8-9 (R.: cf. 6)

R.: Preamărit să fie Domnul care îmi ascultă rugăciunea.

2 Ascultă glasul rugăciunii mele,

când strig către tine, Doamne,

când îmi ridic mâinile spre lăcaşul tău cel sfânt. R.

 

7 Domnul este tăria şi scutul meu,

în el mi-am pus încrederea.

El m-a ajutat şi de aceea inima îmi este plină de veselie

şi îi aduc mulţumiri prin cântările mele. R.

 

8 Domnul este tăria poporului său,

el este apărarea şi mântuirea Unsului său.

9 Mântuieşte, Doamne, pe poporul tău,

binecuvântează moştenirea ta,

fii păstorul şi sprijinitorul lui în veci. R.


ALELUIA In 3,16

(Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,

încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;

cine crede într-însul are viaţa veşnică. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nici chiar în Israel n-am întâlnit o asemenea credinţă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,1-10

În acel timp, 1 după ce a vorbit mulţimii, Isus a intrat în Cafarnaum. 2 Un centurion din armata romană avea un sclav la care ţinea foarte mult şi acesta era bolnav, gata să moară. 3 Centurionul auzise vorbindu-se despre Isus, de aceea a trimis la el pe câţiva iudei de vază, cu rugămintea să vină şi să-l vindece pe sclavul său. 4 Ajunşi la Isus, aceştia l-au rugat cu stăruinţă, spunându-i: 5 „Merită să-i împlineşti cererea, pentru că ţine la poporul nostru şi el ne-a construit sinagoga”. 6 Isus a mers împreună cu ei. Când s-a apropiat de casă, centurionul a trimis la el pe nişte prieteni să-i spună: „Doamne, nu te osteni. Eu nu sunt vrednic să intri în casa mea. 7 De aceea nu am îndrăznit să vin eu însumi la tine; spune numai un cuvânt şi servitorul meu se va vindeca. 8 Şi eu, care nu sunt decât un subaltern, am soldaţi sub comanda mea; unuia îi spun: «Du-te» şi se duce; altuia: «Vino» şi vine; şi servitorului meu: «Fă aceasta» şi face”. 9 Auzind aceasta, Isus l-a admirat, s-a întors şi a spus mulţimii care îl urma: „Vă spun, nici chiar în Israel nu am întâlnit o asemenea credinţă!” 10 Când prietenii pe care i-a trimis centurionul s-au întors acasă, l-au găsit pe slujitor vindecat.

Cuvântul Domnului