en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dacă sunt partide între voi, înseamnă că nu mai luaţi parte la cina Domnului.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 11,17-26

Fraţilor, 17 nu pot să vă laud pentru faptul că adunările voastre nu se desfăşoară spre folosul, ci în dauna voastră. 18 Mai întâi de toate aud că atunci când veniţi la adunare sunt dezbinări între voi, şi în parte o cred; 19 căci trebuie să fie şi partide, ca să iasă la iveală cei care sunt cu adevărat credincioşi în mijlocul vostru. 20 Aşadar, când vă adunaţi la un loc, ce faceţi voi nu mai înseamnă a lua parte la Cina Domnului. 21 Căci fiecare se grăbeşte înaintea altuia să-şi ia cina, astfel că unul este flămând, în timp ce altul se îmbată. 22 Oare n-aveţi casele voastre ca să mâncaţi şi să beţi? Sau poate vreţi să dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi să-i faceţi de ruşine pe cei care n-au nimic? Ce pot să vă spun? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud. 23 Căci eu v-am vestit ceea ce am primit de la Domnul: că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâinea, 24 şi după ce a mulţumit, a frânt-o şi a spus: „Acesta este trupul meu dat pentru voi; faceţi aceasta în amintirea mea”. 25 După Cină a făcut la fel cu potirul, zicând: „Acest potir este noul legământ prin sângele meu; ori de câte ori veţi bea din el, faceţi aceasta în amintirea mea”. 26 Pentru că ori de câte ori mâncaţi pâinea aceasta şi beţi din potirul acesta, moartea Domnului o proclamaţi până când va veni.

Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,7-8a.8b-9.10.17 (R.: 1Cor 11,26b)

R.: Noi vestim moartea Domnului până la venirea lui.

7 Tu nu doreşti nici jertfe, nici ofrande;

tu mi-ai deschis urechile:

nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă de ispăşire.

8a Atunci am zis: „Iată, vin!” R.

 

8b În sulul cărţii este scris despre mine:

9 trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule.

Aceasta mă bucură,

legea ta este în adâncul inimii mele. R.

 

10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare;

nu-mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

 

17 Să se bucure şi să se veselească în tine

toţi cei care te caută;

cei care doresc mântuirea ta să zică fără încetare:

„Preamărit fie Domnul!” R.

 

ALELUIA In 3,16

(Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,

încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;

cine crede într-însul are viaţa veşnică. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nici chiar în Israel n-am întâlnit o asemenea credinţă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,1-10

În acel timp, 1 după ce a vorbit mulţimii, Isus a intrat în Cafarnaum. 2 Un centurion din armata romană avea un sclav la care ţinea foarte mult şi acesta era bolnav, gata să moară. 3 Centurionul auzise vorbindu-se despre Isus, de aceea a trimis la el pe câţiva iudei de vază, cu rugămintea să vină şi să-l vindece pe sclavul său. 4 Ajunşi la Isus, aceştia l-au rugat cu stăruinţă, spunându-i: 5 „Merită să-i împlineşti cererea, pentru că ţine la poporul nostru şi el ne-a construit sinagoga”. 6 Isus a mers împreună cu ei. Când s-a apropiat de casă, centurionul a trimis la el pe nişte prieteni să-i spună: „Doamne, nu te osteni. Eu nu sunt vrednic să intri în casa mea. 7 De aceea nu am îndrăznit să vin eu însumi la tine; spune numai un cuvânt şi servitorul meu se va vindeca. 8 Şi eu, care nu sunt decât un subaltern, am soldaţi sub comanda mea; unuia îi spun: «Du-te» şi se duce; altuia: «Vino» şi vine; şi servitorului meu: «Fă aceasta» şi face”. 9 Auzind aceasta, Isus l-a admirat, s-a întors şi a spus mulţimii care îl urma: „Vă spun, nici chiar în Israel nu am întâlnit o asemenea credinţă!” 10 Când prietenii pe care i-a trimis centurionul s-au întors acasă, l-au găsit pe slujitor vindecat.

Cuvântul Domnului