en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Episcopul trebuie să aibă o viaţă ireproşabilă. Diaconii să păstreze taina credinţei într-o conştiinţă curată.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 3,1-13

Preaiubitule, 1 e demn de crezare ceea ce vă spun: dacă cineva doreşte să devină episcop, doreşte un lucru nobil. 2 Episcopul însă trebuie să aibă o viaţă ireproşabilă, să nu fi fost căsătorit decât o singură dată, cumpătat, prudent, chibzuit, primitor de oaspeţi, capabil să-i înveţe pe alţii, 3 să nu fie nici beţiv, nici violent; ci amabil şi paşnic, nu lacom de bani, 4 să fie un bun tată de familie, să se facă ascultat şi respectat de către copiii săi, 5 căci un om care nu ştie să-şi conducă propria familie, cum s-ar putea îngriji de Biserica lui Dumnezeu? 6 Să nu fie un om convertit de curând, ca nu cumva să se mândrească şi să cadă în aceeaşi condamnare ca şi diavolul. 7 E necesar, apoi, ca el să aibă o bună reputaţie şi la cei din afara comunităţii, ca să nu fie obiect de dispreţ pentru oameni şi să cadă astfel în vreo cursă a diavolului. 8 Diaconii, de asemenea, trebuie să fie oameni demni, oameni de cuvânt, nu înclinaţi spre băutură, nedoritori de câştig necinstit, 9 dar care să păstreze taina credinţei într-o conştiinţă curată. 10 În acest scop să fie puşi întâi la încercare, şi numai dacă vor fi găsiţi ireproşabili, să fie admişi ca diaconi. 11 Femeile lor, de asemenea, să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate şi vrednice de încredere în toate. 12 Diaconii să nu fie căsătoriţi decât o singură dată şi să ştie să-şi conducă bine copiii şi casele lor. 13 Pentru că cei care slujesc bine ca diaconi dobândesc un rang înalt şi multă încredere datorită credinţei lor în Cristos Isus.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 100,1-2ab.2cd-3ab.5.6 (R.: cf. 2c)

R.: Dăruieşte-mi, Doamne, o inimă curată!

1 Voi cânta bunătatea şi dreptatea,

voi înălţa imnuri către tine, Doamne.

2ab Voi înainta pe calea nevinovăţiei;

când te vei apropia de mine? R.

 

2cd Îmi voi păstra inima curată

în mijlocul celor din casa mea.

3ab Nu-mi voi îndrepta privirea spre nici un lucru rău,

urăsc purtarea celui care face răul. R.

 

5 Pe cel care ponegreşte în ascuns pe aproapele său

îl voi face să tacă!

Privirea trufaşă şi inima îngâmfată

nu le pot suferi. R.

 

6 Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioşilor din ţară,

ei vor locui lângă mine.

Cel care umblă pe calea nevinovăţiei,

acela îmi va sluji. R.


ALELUIA Lc 7,16

(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat între noi

şi Dumnezeu a cercetat pe poporul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tinere, îţi spun, scoală-te!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,11-17

În acel timp, 11 Isus se îndrepta spre o cetate numită Naim. Împreună cu el mergeau ucenicii şi o mare mulţime de oameni. 12 Când s-a apropiat de poarta cetăţii, iată că era dus la mormânt un mort, fiul unic al unei mame, şi ea era văduvă şi multă lume din cetate o însoţea. 13 Văzând-o, Domnului i s-a făcut milă de ea şi i-a zis: „Nu plânge!” 14 Apoi s-a apropiat şi a atins năsălia. Cei care o duceau s-au oprit. Isus i-a zis: „Tinere, îţi poruncesc, scoală-te!” 15 Atunci mortul s-a ridicat şi a început să vorbească, iar Isus l-a dat mamei sale. 16 Toţi au fost cuprinşi de teamă şi au început să-l preamărească pe Dumnezeu, zicând: „Un mare profet s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a vizitat poporul său”. 17 Vestea acestui fapt s-a răspândit în toată Iudeea şi în ţinuturile învecinate.

Cuvântul Domnului