en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Voi sunteţi trupul lui Cristos şi fiecare un mădular al acestui trup.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 12,12-14.27-31a

Fraţilor, să facem o comparaţie: 12 trupul nostru formează un tot, deşi are multe mădulare, iar toate mădularele, deşi sunt multe, nu formează decât un singur trup. Tot aşa şi Cristos. 13 Toţi: iudei sau păgâni, sclavi sau oameni liberi, am fost botezaţi într-un singur Duh, ca să formăm un singur trup, şi acelaşi Duh a potolit setea tuturor. 14 Trupul omului este alcătuit din mai multe mădulare, nu din unul singur. 27 Or, voi sunteţi trupul lui Cristos şi fiecare în parte este un mădular al acestui trup. 28 Printre cei pe care Dumnezeu i-a orânduit astfel în Biserică sunt în primul rând apostolii, în al doilea rând profeţii, în al treilea rând cei care au misiunea de a-i învăţa pe alţii, apoi cei care săvârşesc minuni, cei care au darul de a vindeca, cei care au misiunea de a-i ajuta pe fraţii lor sau de a-i conduce, cei care spun cuvinte pline de mister. 29 Desigur, nu toţi sunt apostoli, nu toţi sunt profeţi, nu toţi au misiunea de a-i învăţa pe alţii, nu toţi au darul de a săvârşi minuni, 30 de a vindeca, de a spune cuvinte pline de mister şi de a le explica. 31a Dintre darurile lui Dumnezeu străduiţi-vă să le obţineţi pe cele mai bune.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.4.5 (R.: cf. 3c)

R.: Noi suntem poporul pe care Domnul îl conduce cu mâna sa.

2 Strigaţi de bucurie către Domnul,

toţi locuitorii pământului;

slujiţi Domnului cu bucurie,

veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R.

 

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!

El ne-a făcut, ai lui suntem,

poporul lui şi turma pe care o conduce el. R.

 

4 Mergeţi spre casa lui lăudându-l,

intraţi cântând în casa lui!

Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui. R.

5 Căci Domnul este bun,

bunătatea lui ţine pe vecie

şi adevărul lui din neam în neam. R.

 

ALELUIA Lc 7,16

(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat între noi

şi Dumnezeu a cercetat pe poporul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tinere, îţi spun, scoală-te!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,11-17

În acel timp, 11 Isus se îndrepta spre o cetate numită Naim. Împreună cu el mergeau ucenicii şi o mare mulţime de oameni. 12 Când s-a apropiat de poarta cetăţii, iată că era dus la mormânt un mort, fiul unic al unei mame, şi ea era văduvă şi multă lume din cetate o însoţea. 13 Văzând-o, Domnului i s-a făcut milă de ea şi i-a zis: „Nu plânge!” 14 Apoi s-a apropiat şi a atins năsălia. Cei care o duceau s-au oprit. Isus i-a zis: „Tinere, îţi poruncesc, scoală-te!” 15 Atunci mortul s-a ridicat şi a început să vorbească, iar Isus l-a dat mamei sale. 16 Toţi au fost cuprinşi de teamă şi au început să-l preamărească pe Dumnezeu, zicând: „Un mare profet s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a vizitat poporul său”. 17 Vestea acestui fapt s-a răspândit în toată Iudeea şi în ţinuturile învecinate.

Cuvântul Domnului