en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Mare este taina credinţei noastre!

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 3,14-16

Preaiubite, 14 îţi scriu această scrisoare în nădejdea că voi veni curând la tine; 15 dar în caz că voi întârzia vreau ca tu să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, adică în comunitate, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului. 16 Într-adevăr, mare este misterul credinţei noastre: Cristos s-a arătat în trup, a fost îndreptăţit de către Duhul Sfânt, a fost văzut de către îngeri, a fost predicat păgânilor, a fost primit în lume prin credinţă şi s-a înălţat la cer în mărire.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 110,1-2.3-4.5-6 (R.: 2a)

R.: Minunate sunt lucrările Domnului!

sau

Aleluia.

1 Voi lăuda pe Domnul din toată inima,

în mijlocul comunităţii, în adunarea celor drepţi.

2 Mari sunt lucrările Domnului,

vrednice de luat în seamă de către toţi cei care le iubesc. R.

 

3 Lucrările lui sunt frumoase, pline de măreţie

dreptatea lui dăinuie întotdeauna.

4 El a lăsat o amintire a minunilor sale:

Domnul este bunătate şi îndurare. R.

 

5 El le dă hrană celor ce se tem de el;

nu uită niciodată de legământul său.

6 În faptele sale şi-a arătat puterea faţă de poporul său,

dându-le ca moştenire ţinuturile popoarelor. R.


ALELUIA In 6,64b.69b

(Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;

tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat, v-am cântat de jale şi n-aţi plâns.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,31-35

În acel timp, Isus spunea mulţimii: 31 „Cu cine să-i compar pe oamenii acestei generaţii? Cu cine se aseamănă? 32 Se aseamănă cu nişte copii care stau în piaţă şi strigă unii către alţii: «V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale şi n-aţi plâns». 33 Într-adevăr, a venit Ioan Botezătorul care nu mănâncă pâine şi nu bea vin şi voi ziceţi: «Este stăpânit de diavol». 34 A venit Fiul Omului care mănâncă şi bea şi voi ziceţi: «Iată un mâncăcios şi un băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor». 35 Dar înţelepciunii i s-a dat dreptate de către toţi fiii ei”.

Cuvântul Domnului