en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Fii atent la purtarea ta şi la învăţătura pe care o dai altora. Astfel vei obţine mântuirea atât pentru tine, cât şi pentru cei care te ascultă.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 4,12-16

Preaiubitule, 12 nimeni să nu aibă motiv să te dispreţuiască pentru faptul că eşti tânăr, dimpotrivă, să fii un model pentru credincioşi în felul de a vorbi, de a te purta, în dragoste, în trăirea credinţei, în curăţie. 13 Până la venirea mea, ai grijă să citeşti credincioşilor Scriptura, să-i încurajezi şi să-i înveţi. 14 Nu neglija darul lui Dumnezeu pe care îl ai în tine, acel dar care ţi-a fost dat prin cuvinte profetice, atunci când adunarea preoţilor şi-a pus mâinile peste tine. 15 Pune-ţi la inimă aceste lucruri, ocupă-te intens de ele, pentru ca toţi să vadă progresele tale. 16 Fii atent la purtarea ta şi la învăţătura pe care o dai altora şi rămâi statornic în aceste lucruri. Astfel vei obţine mântuirea atât pentru tine cât şi pentru cei care te ascultă.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 110,7-8.9.10 (R.: 2a)

R.: Minunate sunt lucrările Domnului!

sau

Aleluia.

7 Lucrările mâinilor lui sunt durabile şi drepte,

toate orânduirile lui sunt neschimbătoare.

8 Sunt date pentru veci de veci,

întocmite după adevăr şi dreptate. R.

 

9 El trimite poporului său mântuirea,

stabileşte pe veci legământul său:

sfânt şi vrednic de închinare este numele lui. R.

 

10 Frica de Domnul este începutul înţelepciunii:

chibzuiţi la minte sunt toţi aceia care o au.

Slava lui este veşnică. R.


ALELUIA Mt 11,28

(Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi

şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

I s-au iertat multe păcate, pentru că a iubit mult.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,36-50

În acel timp, 36 unul dintre farisei l-a invitat pe Isus la masă. Isus a intrat la el şi s-a aşezat la masă. 37 O femeie păcătoasă care locuia în cetate, aflând că Isus stă la masă în casa fariseului, a venit cu un vas de alabastru plin cu ulei parfumat. 38 Stând la spatele lui, plângea aşa de tare încât lacrimile ei cădeau pe picioarele lui Isus. Ea îi ştergea picioarele cu părul ei, le săruta şi le ungea cu uleiul parfumat. 39 Văzând aceasta, fariseul care îl invitase pe Isus îşi zicea în sine: „Dacă acest om ar fi cu adevărat un profet, ar şti cine şi ce fel de femeie este aceea care îl atinge: ar şti că este o păcătoasă”. 40 Atunci Isus i s-a adresat spunându-i: „Simon, aş vrea să-ţi spun ceva”. El a răspuns: „Spune, Învăţătorule!” 41 Isus a reluat: „Un creditor avea doi datornici: unul îi datora cinci sute de dinari, celălalt cincizeci. 42 Cum nici unul nici celălalt nu avea cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Care dintre ei îl va iubi mai mult?” 43 Simon i-a răspuns: „Presupun că acela căruia i-a iertat mai mult”. Isus i-a spus: „Ai dreptate!” 44 Apoi s-a întors către femeie, spunându-i lui Simon: „Vezi această femeie? Am intrat la tine şi tu nu mi-ai turnat apă pe picioare, iar ea le-a udat cu lacrimile ei şi le-a şters cu părul ei. 45 Tu nu mi-ai dat o sărutare în semn de salut, iar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. 46 Tu nu mi-ai turnat ulei parfumat pe cap, iar ea mi-a turnat parfum preţios pe picioare. 47 Îţi spun: i s-au iertat multe păcate, pentru că a iubit mult. Cel căruia i se iartă puţin, puţin iubeşte”. 48 Apoi s-a adresat femeii: „Ţi s-au iertat păcatele!” 49 Atunci toţi invitaţii au început să spună: „Cine este acest om, că iartă şi păcatele?” 50 Isus însă i-a spus femeii: „Credinţa ta te-a salvat. Mergi în pace!”

Cuvântul Domnului