en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Tu eşti preot în veci, asemenea lui Melchisedec.

Citire din Scrisoarea către Evrei 7,1-3.15-17

Fraţilor, 1 acest Melchisedec, regele Salemului, preotul Dumnezeului celui Preaînalt, a ieşit în întâmpinarea lui Abraham, când acesta se întorcea din incursiunea în care i-a înfrânt pe regi, l-a binecuvântat, 2 iar Abraham i-a dat a zecea parte din tot ce luase. Or, acest nume în traducere înseamnă „rege al dreptăţii”; în plus, el era şi regele Salemului, adică rege al păcii. 3 Şi apoi nu se aminteşte nimic de tatăl său, nici de mama sa, nici de strămoşii săi, nici de începutul existenţei sale, nici de sfârşitul vieţii lui: prin toate acestea se aseamănă cu Fiul lui Dumnezeu şi rămâne preot pentru totdeauna. 15 Acest lucru apare şi mai evident prin faptul că, asemenea lui Melchisedec, se ridică un alt preot. 16 El a devenit preot nu după prescrierile unei legi omeneşti, ci în puterea unei vieţi nepieritoare. 17 Căci iată mărturia Scripturii: „Tu eşti preot în veci, asemenea lui Melchisedec”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 109,1.2.3.4 (R.: 4b)

R.: Tu eşti preot în veci după rânduiala lui Melchisedec.

1 Aşa vorbeşte Domnul către stăpânul meu:

„Şezi la dreapta mea, până voi pune pe duşmanii tăi

aşternut picioarelor tale”. R.

 

2 Domnul întinde din Sion sceptrul puterii tale,

spunând: „Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!” R.

 

3 În ziua puterii tale

tu domneşti strălucind de sfinţenie;

înainte de luceafărul dimineţii,

ca roua te-am născut. R.

 

4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău:

„Tu eşti preot în veci

după rânduiala lui Melchisedec!” R.

 

ALELUIA Mt 4,23

(Aleluia) Isus predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu şi-i vindeca pe cei bolnavi şi suferinzi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

În zi de sâmbătă, e permis să salvezi o viaţă, sau s-o laşi să se piardă?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,1-6

În acel timp, 1 Isus a intrat în sinagogă; acolo era un om care avea o mână paralizată. 2 Fariseii îl pândeau pe Isus, să vadă dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă şi astfel să îl poată acuza. 3 Isus a spus omului care avea mâna paralizată: „Vino şi stai în mijloc”. 4 Apoi s-a adresat celorlalţi: „În zi de sâmbătă este permis să faci bine, sau să faci rău? Să salvezi o viaţă, sau să o laşi să se piardă?” Dar ei tăceau. 5 Atunci, privindu-i cu mânie, rând pe rând pe cei din jur, mâhnit din cauza împietririi inimii lor, i-a spus omului: „Întinde-ţi mâna!” Omul şi-a întins mâna şi ea s-a vindecat. 6 După ce au ieşit, farisei s-au întrunit cu adepţii lui Irod şi s-au sfătuit cum să-l dea la moarte pe Isus.

Cuvântul Domnului