en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Noi aşa predicăm şi voi aşa aţi crezut.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,1-11

Fraţilor, 1 vă reamintesc evanghelia pe care v-am predicat-o, pe care voi aţi primit-o şi în care voi rămâneţi neclintiţi. 2 Prin ea veţi fi mântuiţi, dacă o veţi păstra aşa cum v-am vestit-o. Altfel, degeaba aţi crezut. 3 Înainte de toate v-am învăţat ceea ce am primit eu însumi, şi anume: Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, şi 4 a fost îngropat; a înviat a treia zi potrivit Scripturilor 5 şi i-a apărut lui Petru, apoi celor doisprezece. 6 După aceea s-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt în viaţă, iar unii au murit. 7 După aceasta i s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor. 8 În cele din urmă, ca unuia născut înainte de vreme, mi-a apărut şi mie. 9 Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nici nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. 10 Dar ceea ce sunt, sunt prin harul lui Dumnezeu. Şi harul lui Dumnezeu cu care m-a copleşit n-a fost în zadar. Ba am lucrat mai mult decât toţi ceilalţi. La drept vorbind nu eu, ci harul lui Dumnezeu împreună cu mine. 11 Într-un cuvânt, fie că-i vorba de mine, fie că-i vorba de alţii, noi aşa predicăm şi aşa aţi crezut.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1-2.16ab-17.28 (R.: cf. 1a)

R.: Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun!

1 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui.

2 Să spună casa lui Israel că este bun,

veşnică este îndurarea lui. R.

 

16ab Dreapta Domnului şi-a arătat puterea,

dreapta Domnului m-a înălţat.

17 Nu voi muri, ci voi trăi

şi voi povesti faptele Domnului. R.

28 Tu eşti Dumnezeul meu:

ţie-ţi mulţumesc, Dumnezeul meu,

pe tine te laud. R.

 

ALELUIA Mt 11,28

(Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi

şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

I s-au iertat multe păcate, pentru că a iubit mult.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,36-50

În acel timp, 36 unul dintre farisei l-a invitat pe Isus la masă. Isus a intrat la el şi s-a aşezat la masă. 37 O femeie păcătoasă care locuia în cetate, aflând că Isus stă la masă în casa fariseului, a venit cu un vas de alabastru plin cu ulei parfumat. 38 Stând la spatele lui, plângea aşa de tare încât lacrimile ei cădeau pe picioarele lui Isus. Ea îi ştergea picioarele cu părul ei, le săruta şi le ungea cu uleiul parfumat. 39 Văzând aceasta, fariseul care îl invitase pe Isus îşi zicea în sine: „Dacă acest om ar fi cu adevărat un profet, ar şti cine şi ce fel de femeie este aceea care îl atinge: ar şti că este o păcătoasă”. 40 Atunci Isus i s-a adresat spunându-i: „Simon, aş vrea să-ţi spun ceva”. El a răspuns: „Spune, Învăţătorule!” 41 Isus a reluat: „Un creditor avea doi datornici: unul îi datora cinci sute de dinari, celălalt cincizeci. 42 Cum nici unul nici celălalt nu avea cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Care dintre ei îl va iubi mai mult?” 43 Simon i-a răspuns: „Presupun că acela căruia i-a iertat mai mult”. Isus i-a spus: „Ai dreptate!” 44 Apoi s-a întors către femeie, spunându-i lui Simon: „Vezi această femeie? Am intrat la tine şi tu nu mi-ai turnat apă pe picioare, iar ea le-a udat cu lacrimile ei şi le-a şters cu părul ei. 45 Tu nu mi-ai dat o sărutare în semn de salut, iar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. 46 Tu nu mi-ai turnat ulei parfumat pe cap, iar ea mi-a turnat parfum preţios pe picioare. 47 Îţi spun: i s-au iertat multe păcate, pentru că a iubit mult. Cel căruia i se iartă puţin, puţin iubeşte”. 48 Apoi s-a adresat femeii: „Ţi s-au iertat păcatele!” 49 Atunci toţi invitaţii au început să spună: „Cine este acest om, că iartă şi păcatele?” 50 Isus însă i-a spus femeii: „Credinţa ta te-a salvat. Mergi în pace!”

Cuvântul Domnului