en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Tu, omul lui Dumnezeu, străduieşte-te să fii drept.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 6,2c-12

Preaiubitule, 2c aşa trebuie să-i înveţi şi să-i îndrumi pe oameni. 3 Dacă cineva îi învaţă altceva şi nu urmează cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Cristos şi învăţătura care duce la evlavie, 4 un asemenea om este orbit de mândrie şi nu ştie nimic; are boala subtilităţilor zadarnice şi a discuţiilor fără rost. De aici se nasc insultele, bănuielile răutăcioase, 5 gâlcevile necurmate ale unor oameni stricaţi la minte, care, abătându-se de la adevăr, nu văd în religie decât o sursă de câştig. 6 Fără îndoială religia aduce un mare câştig, atunci când te mulţumeşti cu ceea ce ai. 7 Căci precum n-am adus nimic în această lume, tot aşa nu vom putea lua cu noi nimic din ea. 8 Să fim mulţumiţi dacă avem ce mânca şi cu ce ne îmbrăca. 9 Cei care vor să se îmbogăţească sunt prinşi în capcana ispitei. Ei cad în multe pofte nesăbuite şi periculoase, care îi aruncă pe oameni în ruină şi pierzare. 10 Căci rădăcina tuturor relelor este pofta de bani. Lăsându-se stăpâniţi de această poftă unii au rătăcit de la credinţă şi-au pricinuit ei singuri o mulţime de suferinţe. 11 Dar tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri şi străduieşte-te să fii drept şi evlavios; trăieşte în credinţă şi iubire, în răbdare şi blândeţe. 12 Du mai departe lupta cea bună pentru credinţă şi străduieşte-te să ajungi la viaţa cea veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai fost în stare să dai o bună mărturie de credinţă în faţa multor martori.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 48,6-7.8-10.17-18.19-20 (R.: cf. Mt 5,3)

R.: Fericiţi sunt cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor.

6 Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii

de cei nelegiuiţi, care mă înconjoară cu răutatea lor,

7 de cei care se încred în avuţiile lor

şi se fălesc cu bogăţia lor cea mare? R.

 

8 Cei nelegiuiţi nu se pot răscumpăra unul pe altul,

nu pot să-i dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării:

9 răscumpărarea sufletului este aşa de scumpă,

încât nu se poate face niciodată.

10 Nu vor trăi pe vecie, nu vor scăpa fără să vadă mormântul. R.

 

17 Nu te teme de omul care se îmbogăţeşte

şi care-şi îmbogăţeşte casa cu un lux din ce în ce mai mare,

18 pentru că nu ia nimic cu el când moare

şi bogăţiile lui nu-l urmează. R.

 

19 În viaţă se consideră fericit, spunându-şi:

„Lumea te laudă, pentru că toate îţi merg bine”,

20 dar el merge tot la locuinţa părinţilor săi,

care nu vor mai vedea lumina niciodată. R.


ALELUIA Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,

stăpânul cerului şi al pământului,

pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Femeile îl însoţeau pe Isus şi-i slujeau.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 8,1-3

În acel timp, 1 Isus trecea prin cetăţi şi sate şi predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu. Cei doisprezece îl însoţeau 2 ca de altfel şi unele femei, care fuseseră eliberate de duhuri rele şi vindecate de bolile lor: Maria Magdalena, din care ieşiseră şapte diavoli; 3 Ioana, soţia lui Huza, un funcţionar al lui Irod; Suzana şi multe altele, care îi ajutau pe Isus şi pe ucenici din avutul lor.

Cuvântul Domnului