en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Păzeşte porunca Domnului, rămânând fără pată până la venirea lui.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 6,13-16

Preaiubitule, 13 te implor înaintea lui Dumnezeu care dă viaţă tuturor şi înaintea lui Cristos Isus care a dat o mărturie atât de frumoasă în faţa lui Pilat din Pont, 14 te implor să păzeşti porunca Domnului, rămânând fără pată şi fără vină până la venirea Domnului nostru Isus Cristos. 15 Cel care va face să apară Cristos la timpul hotărât este singurul şi fericitul stăpânitor, regele regilor, domnul domnilor, 16 singurul care posedă nemurirea, care locuieşte într-o lumină de nepătruns şi pe care nimeni nu l-a văzut vreodată şi nici nu-l poate vedea. A lui este cinstea şi puterea veşnică. Amin.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.4.5 (R.: 2c)

R.: Veniţi înaintea Domnului cu cântece de bucurie!

2 Strigaţi de bucurie către Domnul,

toţi locuitorii pământului;

slujiţi Domnului cu bucurie,

veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R.

 

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!

El ne-a făcut, ai lui suntem,

poporul lui şi turma pe care o conduce el. R.

 

4 Mergeţi spre casa lui lăudându-l,

intraţi cântând în casa lui!

Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui. R.

 

5 Căci Domnul este bun,

bunătatea lui ţine pe vecie

şi adevărul lui din neam în neam. R.ALELUIA Lc 8,15

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu

într-o inimă bună şi aduc rod întru răbdare. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Sămânţa care a căzut în pământ bun sunt aceia care – după ce au ascultat cuvântul – îl reţin într-o inimă bună şi curată şi aduc roade prin statornicia lor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 8,4-15

În acel timp, 4 Isus văzând că o mare mulţime se aduna în jurul lui şi din toate cetăţile lume multă alerga spre el, a spus această parabolă: 5 „Semănătorul a ieşit să-şi semene sămânţa. Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut pe marginea drumului. Trecătorii au călcat-o în picioare, iar păsările cerului au mâncat-o toată. 6 O altă parte a căzut într-un loc pietros şi cum a răsărit s-a şi uscat, pentru că n-avea umezeală. 7 O altă parte a căzut între spini şi spinii, crescând o dată cu ea, au înăbuşit-o. 8 În sfârşit, o altă parte a căzut în pământ bun, unde a crescut şi a adus rod însutit”. După ce a spus acestea, Isus a strigat: „Cine are urechi de auzit să audă!” 9 Ucenicii lui l-au întrebat, care este înţelesul acestei parabole. 10 El le-a răspuns: „Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi nu li se vorbeşte decât în parabole, pentru ca să se împlinească profeţia care zice: «Ei vor privi fără să vadă şi vor auzi fără să înţeleagă». 11 Iată înţelesul acestei parabole: Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. 12 Cei de pe marginea drumului sunt cei care ascultă cuvântul, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă şi să se mântuiască. 13 Cei din locul pietros sunt cei care ascultă cuvântul şi-l primesc cu bucurie, dar n-au rădăcini şi cred până la o vreme, iar în ceasul încercării se leapădă. 14 Sămânţa căzută între spini sunt cei care, după ce au ascultat cuvântul, îşi văd de drumurile lor şi se lasă înăbuşiţi de grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii şi nu aduc roade care să ajungă la coacere. 15 Sămânţa care a căzut în pământ bun sunt aceia care – după ce au ascultat cuvântul – îl reţin într-o inimă bună şi curată şi aduc roade prin statornicia lor”.

Cuvântul Domnului