en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ceea ce se pune în pământ este supus putrezirii; ceea ce învie este nepieritor.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 15,35-37.42-49

Fraţilor, 35 ar putea să întrebe unii dintre voi: „Cum învie morţii? Ce fel de trup vor avea?” 36 O întrebare nechibzuită. Sămânţa pe care o semeni nu poate da viaţă dacă nu a murit mai întâi. 37 Tu nu semeni trupul plantei care va încolţi, ci un simplu bob, de exemplu de grâu sau de altceva. 42 Aşa este şi cu învierea morţilor: ceea ce se pune în pământ este supus putrezirii, ceea ce învie este nepieritor. 43 Ceea ce se pune în pământ este fără valoare, ceea ce învie este plin de mărire. 44 Ceea ce se pune în pământ este un trup material, ceea ce învie este un trup spiritual. Căci dacă există un trup material, există şi un trup spiritual. 45 De aceea spune Scriptura: „Primul Adam era o fiinţă umană care primise viaţa; al doilea Adam, Cristos, a devenit o fiinţă spirituală care dă viaţă. 46 Cel care a apărut întâi nu este fiinţa spirituală, ci fiinţa umană, şi numai după aceea cea spirituală. 47 Plămădit din pământ, cel dintâi om vine din pământ, cel de al doilea om vine din cer. 48 Deoarece Adam este plămădit din pământ, urmaşii lui aparţin pământului; deoarece Cristos a venit din cer, urmaşii lui aparţin cerului. 49 Aşa cum am purtat chipul celui plămădit din pământ, aşa vom purta şi chipul celui care a venit din cer.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 55,10.11-12.13-14 (R.: cf. 14b)

R.: Voi umbla înaintea Domnului, în lumina celor vii.

10 În ziua în care te voi chema

vor da înapoi duşmanii mei,

eu ştiu că Dumnezeu este de partea mea. R.

 

11 Eu laud cuvântul lui Dumnezeu,

preamăresc cuvântul Domnului.

12 Mă încred în Dumnezeu şi nu mi-e teamă de nimic,

ce-mi pot face oamenii? R.

 

13 Dumnezeul meu, îmi voi împlini făgăduinţele pe care ţi le-am făcut,

îţi voi aduce jertfă de mulţumire.

14 Căci m-ai eliberat de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere,

ca să umblu înaintea Domnului în lumina celor vii. R.

 

ALELUIA Lc 8,15

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu

într-o inimă bună şi aduc rod întru răbdare. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Sămânţa care a căzut în pământ bun sunt aceia care – după ce au ascultat cuvântul – îl reţin într-o inimă bună şi curată şi aduc roade prin statornicia lor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 8,4-15

În acel timp, 4 Isus văzând că o mare mulţime se aduna în jurul lui şi din toate cetăţile lume multă alerga spre el, a spus această parabolă: 5 „Semănătorul a ieşit să-şi semene sămânţa. Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut pe marginea drumului. Trecătorii au călcat-o în picioare, iar păsările cerului au mâncat-o toată. 6 O altă parte a căzut într-un loc pietros şi cum a răsărit s-a şi uscat, pentru că n-avea umezeală. 7 O altă parte a căzut între spini şi spinii, crescând o dată cu ea, au înăbuşit-o. 8 În sfârşit, o altă parte a căzut în pământ bun, unde a crescut şi a adus rod însutit”. După ce a spus acestea, Isus a strigat: „Cine are urechi de auzit să audă!” 9 Ucenicii lui l-au întrebat, care este înţelesul acestei parabole. 10 El le-a răspuns: „Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi nu li se vorbeşte decât în parabole, pentru ca să se împlinească profeţia care zice: «Ei vor privi fără să vadă şi vor auzi fără să înţeleagă». 11 Iată înţelesul acestei parabole: Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. 12 Cei de pe marginea drumului sunt cei care ascultă cuvântul, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă şi să se mântuiască. 13 Cei din locul pietros sunt cei care ascultă cuvântul şi-l primesc cu bucurie, dar n-au rădăcini şi cred până la o vreme, iar în ceasul încercării se leapădă. 14 Sămânţa căzută între spini sunt cei care, după ce au ascultat cuvântul, îşi văd de drumurile lor şi se lasă înăbuşiţi de grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii şi nu aduc roade care să ajungă la coacere. 15 Sămânţa care a căzut în pământ bun sunt aceia care – după ce au ascultat cuvântul – îl reţin într-o inimă bună şi curată şi aduc roade prin statornicia lor”.

Cuvântul Domnului