en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să-l condamnăm pe cel drept la o moarte de ocară.

Citire din cartea Înţelepciunii 2,12.17-20

Au spus cei nelegiuiţi: 12 „Să-i întindem o cursă celui drept, fiindcă ne stinghereşte şi se împotriveşte faptelor noastre; ne învinuieşte că încălcăm Legea lui Dumnezeu şi ne învinovăţeşte că stricăm datinile părinteşti. 17 Să vedem deci dacă cuvintele lui sunt adevărate; să urmărim ce i se va întâmpla şi vom şti care-i va fi sfârşitul. 18 Căci dacă acest drept este fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl va apăra şi-l va scoate din mâna duşmanilor săi. 19 Să-l supunem la ocări şi chinuri, ca să-i cunoaştem blândeţea şi să-i punem răbdarea la încercare. 20 Să-l osândim la o moarte ruşinoasă, căci, după vorba lui, Dumnezeu va avea grijă de el”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 53,3-4.5.6 şi 8 (R.: 6b)

R.: Tu, Doamne, eşti ocrotitorul vieţii mele.

3 Mântuieşte-mă, Dumnezeule, pentru cinstea numelui tău

şi fă-mi dreptate prin puterea ta;

4 ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule,

ia aminte la cuvintele mele. R.

 

5 Cei mândri s-au ridicat împotriva mea,

cei puternici vor să-mi ia viaţa:

ei nu se gândesc la Dumnezeu. R.

 

6 Dar Dumnezeu este ajutorul meu,

Domnul este ocrotitorul vieţii mele.

8 Cu bucurie îţi voi aduce jertfă,

voi preamări numele tău, pentru că tu, Doamne, eşti bun. R.

 

LECTURA A II-A

Dreptatea aduce rodul său făcătorilor de pace, dacă este semănată acolo unde domneşte pacea.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 3,16–4,3

Preaiubiţilor, 16 invidia şi ambiţia duc la dezordine şi la răutăţi de tot felul. 17 Dimpotrivă, înţelepciunea care vine de la Dumnezeu este înainte de toate modestă, ea este apoi paşnică, prietenoasă, docilă, plină de milă şi bogată în fapte bune, nu este părtinitoare şi nici făţarnică. 18 Dreptatea aduce rodul său făcătorilor de pace, dacă este semănată acolo unde domneşte pacea. 4,1 De unde vin războaiele, de unde vin certurile între voi? Oare nu tocmai din patimile care se luptă în voi înşivă? 2 Sunteţi plini de pofte şi, pentru că nu le puteţi satisface, ucideţi. Sunteţi invidioşi şi, pentru că nu vă atingeţi ţelurile, intraţi în conflict şi purtaţi război. 3 Nu obţineţi nimic, pentru că vă rugaţi cu intenţii rele: cereţi bogăţii, pentru a vă satisface patimile.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA 2Tes 2,14

(Aleluia) Prin predicarea evangheliei, Dumnezeu ne-a chemat

să moştenim slava Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, să fie cel din urmă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,30-37

În acel timp, 30 Isus străbătea Galileea, împreună cu ucenicii săi şi nu voia să afle nimeni, 31 căci dorea să-i instruiască pe ucenicii săi. El le spunea: „Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi ei îl vor ucide, dar la trei zile după moartea lui va învia”. 32 Însă ucenicii n-au înţeles aceste cuvinte şi le era frică să-l întrebe. 33 Ei au sosit la Cafarnaum şi, ajunşi acasă, Isus i-a întrebat: „Despre ce aţi discutat pe drum?” 34 Ei tăceau, căci pe drum discutaseră unii cu alţii, voind să ştie, care dintre ei era cel mai mare. 35 După ce s-a aşezat, Isus i-a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis: „Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, să fie cel din urmă dintre toţi şi slujitorul tuturor”. 36 Luând atunci un copil, l-a pus în mijlocul lor. Apoi strângându-l în braţe, le-a spus: 37 „Cine primeşte în numele meu un copil ca acesta pe mine mă primeşte, iar cine mă primeşte pe mine, nu pe mine mă primeşte, ci pe cel care m-a trimis”.

Cuvântul Domnului