en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul îi urăşte pe cei răi.

Citire din cartea Proverbelor 3,27-34

Fiul meu, 27 nu refuza o binefacere celui care are nevoie de ea, când poţi să o faci; când ai de unde să dai, 28 nu spune aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi, îţi voi da mâine”. 29 Nu unelti răul împotriva aproapelui tău, care locuieşte liniştit lângă tine; 30 nu te certa fără pricină cu cineva când nu ţi-a făcut nici un rău; 31 nu-l invidia pe omul care recurge la silnicie şi nu urma nici una dintre căile lui, 32 căci Domnul îi urăşte pe cei răi, dar este prietenul celor drepţi. 33 Blestemul Domnului atârnă peste casa celui nelegiuit, dar binecuvântarea lui rămâne peste casa celor drepţi. 34 El îşi bate joc de cei batjocoritori, dar îşi arată bunăvoinţa faţă de cei smeriţi. Cei înţelepţi se vor bucura de cinste, pe când cei nebuni vor avea parte de ocară.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3ab.3cd-4ab.5 (R.: cf. 1b)

R.: Cel drept va locui în veci în casa Domnului.

2 Cel care duce o viaţă curată

săvârşeşte ceea ce este drept,

3ab el spune adevărul din inima sa

şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

 

3cd El nu face rău semenului său,

nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.

4ab Pe cel rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,

dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

 

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă

şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel care se poartă astfel

nu se clatină niciodată! R.

 

ALELUIA Mt 5,16

(Aleluia) Astfel să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor,

ca văzând ei faptele voastre bune,

să-l preamărească pe Tatăl vostru. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Lumina se pune într-un sfeşnic, pentru ca cei care intră să o vadă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 8,16-18

În acel timp, Isus a spus mulţimii: 16 „Nimeni, după ce a aprins o făclie, nu o acoperă cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci într-un sfeşnic, pentru ca cei care intră să vadă lumina. 17 Nimic nu este ascuns care să nu fie dat la iveală şi nimic tăinuit care să nu fie făcut cunoscut şi care să nu iasă la lumină. 18 Aşadar, luaţi seama la felul cum ascultaţi! Căci celui care are i se va mai da, iar celui care nu are i se va lua şi ceea ce crede că are”.

Cuvântul Domnului