en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Isus s-a adus pe sine jertfă o singură dată.

Citire din Scrisoarea către Evrei 7,25–8,6

Fraţilor, 25 Isus poate să-i salveze pentru totdeauna pe cei care, prin el, se apropie de Dumnezeu, căci el trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei. 26 Tocmai un astfel de mare preot ne era necesar: sfânt, nevinovat, fără nici o pată, separat de păcătoşi; el este înălţat deasupra cerurilor. 27 El nu are nevoie, ca ceilalţi preoţi, să ofere în fiecare zi jertfe, mai întâi pentru păcatele sale proprii, apoi pentru ale poporului; căci a făcut aceasta o singură dată pentru totdeauna, când s-a jertfit pe sine însuşi. 28 Legea lui Moise orânduieşte ca mari preoţi oameni care sunt supuşi slăbiciunii; jurământul făcut de Dumnezeu, mai târziu, îl orânduieşte ca mare preot pe Fiul care este desăvârşit pentru totdeauna. 8,1 Şi iată cel mai important lucru pe care vrem să-l spunem: Noi avem un mare preot care s-a aşezat la dreapta tronului măririi în ceruri, 2 rămânând slujitor al adevăratului sanctuar şi al adevăratului cort, ridicat nu de un om, ci de Domnul. 3 Orice mare preot a avut întotdeauna misiunea de a oferi daruri şi jertfe; trebuia deci ca Isus să aibă şi el ceva de oferit. 4 Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar fi preot, pentru că aici sunt deja preoţi care oferă daruri conform Legii. 5 Dar ei aduc cultul într-un sanctuar care nu este decât o palidă imagine a celui din cer. Pentru că însuşi Moise, în momentul în care urma să ridice cortul, a fost avertizat de Dumnezeu, care i-a spus: „Ai grijă să faci totul după modelul pe care ţi l-am arătat pe munte”. 6 Cât despre Isus, cultul pe care trebuie să-l asigure este cu atât mai desăvârşit, cu cât legământul, al cărui slujitor este, e mai bun şi este aşezat pe temelia unor promisiuni mai bune.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,7-8a.8b-9.10.17 (R.: 8a.9a)

R.: Iată, vin, Doamne, să împlinesc voinţa ta!

7 Tu nu doreşti nici jertfă, nici ofrande;

tu mi-ai deschis urechile;

nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire.

8a Atunci am zis: „Iată, vin!” R.

 

8b În sulul cărţii este scris despre mine

9 că trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule.

Aceasta mă bucură,

Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

 

10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare;

nu-mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

 

17 Să se bucure şi să se veselească în tine

toţi cei care te caută;

cei care doresc mântuirea ta să zică fără încetare:

„Preamărit fie Domnul!” R.

 

ALELUIA 2Tim 1,10b

(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea, iar prin evanghelia sa, a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cei stăpâniţi de diavoli strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu”, însă Isus îi oprea cu desăvârşire să vorbească în public despre el.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,7-12

În acel timp, 7 Isus, împreună cu ucenicii săi, s-a retras pe malul lacului; multă lume venită din Galileea l-a urmat; 8 de asemenea mulţi oameni din Iudeea, din Ierusalim, Idumeea, Transiordania şi din împrejurimile Tirului şi Sidonului, care aflaseră tot ce făcea, au venit la el. 9 Isus le-a spus ucenicilor săi să ţină o barcă la îndemâna lui, ca să nu fie strivit de mulţime. 10 Căci el vindecase aşa de mulţi bolnavi, încât toţi cei care sufereau de vreo boală se îmbulzeau spre el, ca să-l atingă. 11 Iar cei stăpâniţi de diavoli, când îl vedeau, se aruncau la pământ în faţa lui şi strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” 12 Însă Isus îi oprea cu desăvârşire să vorbească în public despre el.

Cuvântul Domnului