en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Israeliţii întorşi din robie au terminat de construit casa lui Dumnezeu şi au sărbătorit Paştele.

Citire din cartea lui Esdra 6,7-8.12b.14-20

În zilele acelea, regele Persiei, Darius, a scris guvernatorilor provinciei aşezate la apus de Eufrat următoarele: 7 „Lăsaţi-i pe guvernatorul iudeilor şi pe bătrânii lor să lucreze la templul lui Dumnezeu. Ei să zidească din nou pe locul unde fusese mai înainte. 8 Iată poruncile pe care le dau cu privire la ceea ce aveţi de făcut faţă de bătrânii iudeilor pentru reconstruirea templului lui Dumnezeu: din veniturile regelui, adică din impozitele strânse dincolo de Eufrat, să fie plătite cheltuielile acestor oameni la timp, ca să nu se oprească lucrările. 12b Eu, Darius, am dat această poruncă, să fie îndeplinită întocmai!” 14 Bătrânii iudeilor au continuat cu bine lucrările construcţiei, fiind încurajaţi de cuvintele profeţilor Aggeu şi Zaharia, fiul lui Ido. Ei au terminat construcţia, după porunca Dumnezeului lui Israel şi după hotărârile lui Cirus, Darius şi Artaxerxe, regii perşilor. 15 Templul a fost terminat în ziua a treia a lui Adar, în anul al şaselea al domniei regelui Darius. 16 Atunci israeliţii, preoţii, leviţii şi ceilalţi care se întorseseră din exil, au celebrat cu bucurie sfinţirea casei lui Dumnezeu. 17 Pentru sfinţirea acestei case a lui Dumnezeu ei au jertfit o sută de tauri, două sute de berbeci şi patru sute de miei, iar ca jertfă de ispăşire pentru întregul Israel au oferit doisprezece ţapi, după numărul triburilor lui Israel. 18 Apoi i-au instalat pe preoţi, rânduindu-i după clasele lor, iar pe leviţi i-au aşezat pe grupe, pentru a sluji în templul din Ierusalim, după cum este prescris în cartea lui Moise. 19 Fiii lui Israel întorşi din robie au sărbătorit Paştele în ziua a paisprezecea a lunii întâi. 20 Preoţii şi leviţii, toţi până la unul au săvârşit ritul de curăţire, astfel încât toţi erau curaţi. Ei au jertfit mielul de Paşti pentru toţi cei întorşi din exil, pentru fraţii lor preoţi şi pentru ei înşişi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.3-4a.4b-5 (R.: cf. 1)

R.: Vom merge cu bucurie în casa Domnului.

1 M-am bucurat când mi s-a spus:

„Vom merge în casa Domnului”.

2 Iată, picioarele noastre păşesc

prin porţile tale, Ierusalime! R.

 

3 Ierusalime, tu eşti zidit

ca o cetate bine întărită.

4a Acolo se urcă seminţiile,

seminţiile Domnului. R.

 

4b După Legea lui Israel

să laude numele Domnului.

5 Căci acolo sunt scaunele de judecată,

tronurile casei lui David. R.ALELUIA Lc 11,28

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu

şi-l împlinesc, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mama şi rudele mele sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlinesc.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 8,19-21

19 În acel timp, mama şi rudele lui Isus au venit la el, dar nu puteau să ajungă până la el din cauza mulţimii. 20 Cineva i-a spus: „Mama şi rudele tale stau afară şi doresc să te vadă”. 21 El le-a răspuns: „Mama şi rudele mele sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlinesc”.

Cuvântul Domnului