en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Doamne, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, ci numai hrana de trebuinţă.

Citire din cartea Proverbelor 30,5-9

5 Orice cuvânt al lui Dumnezeu este sigur, el este un scut pentru cei care-şi caută adăpost în el. 6 Nu adăuga nimic la cuvintele lui Dumnezeu, ca să nu te dojenească şi să nu fii găsit mincinos. 7 Doamne, eu îţi cer două lucruri, nu mi le refuza înainte ca eu să mor: 8 Ţine departe de mine falsitatea şi minciuna; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie; dă-mi numai hrana de trebuinţă, 9 ca nu cumva, bogat fiind, să mă lepăd de tine şi să zic: „Cine este Domnul?”, sau nu cumva, fiind în mizerie, să ajung un hoţ şi să profanez astfel numele Dumnezeului meu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,29.72.89.101.104.163 (R.: 105a)

R.: Legea ta, Doamne, este o făclie pentru picioarele mele.

29 Ţine-mă, Doamne, departe de calea minciunii

şi ajută-mă să merg pe calea ta. R.

 

72 Pentru mine mai mult preţuieşte Legea ta,

decât mii de lucruri de aur şi argint. R.

 

89 Cuvântul tău, Doamne, rămâne în veci,

neschimbat ca cerul. R.

 

101 Îmi ţin paşii departe de orice cale a răului,

pentru a păzi cuvântul tău. R.

 

104 Devin mai priceput păzind poruncile tale,

de aceea urăsc orice cale a minciunii. R.

 

163 Urăsc şi nu pot suferi minciuna.

Dar iubesc legile tale. R.

 

ALELUIA Mc 1,15

(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;

întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

I-a trimis pe cei doisprezece să predice împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,1-6

1 În acel timp, Isus i-a chemat pe cei doisprezece ucenici ai săi, le-a dat putere şi autoritate asupra duhurilor rele şi să-i vindece pe cei bolnavi. 2 Apoi i-a trimis să predice împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi 3 şi le-a spus: „Să nu luaţi nimic cu voi la drum, nici toiag, nici sac de merinde, nici pâine, nici bani şi nici haină de schimb. 4 Dacă vi se oferă găzduire într-o casă, rămâneţi în ea până veţi pleca din localitatea aceea. 5 Şi dacă oamenii nu vă vor oferi găzduire, ieşiţi din localitatea aceea, scuturându-vă praful de pe picioare; aceasta va fi o mărturie împotriva lor”. 6 Cei doisprezece au plecat şi au mers din sat în sat, predicând evanghelia şi vindecându-i pretutindeni pe cei bolnavi.

Cuvântul Domnului