en-USro-RO

| Login
12 decembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.

LECTURA I

Construiţi-mi casa şi voi locui cu plăcere într-însa.

Citire din cartea profetului Aggeu 1,1-8

1 În anul al doilea al domniei lui Darius, în ziua întâi a lunii a şasea, cuvântul Domnului a fost adresat prin profetul Aggeu lui Zorobabel, guvernatorul Iudeii, fiul lui Salatiel şi lui Iosua, marele preot, fiul lui Ioţedek: 2 Aşa vorbeşte Domnul universului: „Poporul acesta zice: «N-a sosit încă timpul pentru a zidi din nou casa Domnului». 3 Dar iată ce spune Domnul prin gura profetului Aggeu: 4 «Pentru voi, însă a sosit oare timpul ca să vă instalaţi în case luxoase, în timp ce casa mea este în ruină?». 5 Şi acum, aşa vorbeşte Domnul universului: «Gândiţi-vă bine în ce stare vă aflaţi: 6 voi aţi semănat mult, dar aţi recoltat puţin; aţi mâncat, dar nu v-aţi putut sătura; aţi băut, dar nu v-aţi putut potoli setea; v-aţi îmbrăcat, dar nu v-a fost cald şi muncitorul care şi-a primit plata a pus-o într-o pungă spartă». 7 Aşa vorbeşte Domnul universului: «Luaţi aminte la ce trebuie să faceţi. 8 Mergeţi în munţi, aduceţi lemne şi construiţi casa lui Dumnezeu. Voi locui cu plăcere în ea şi voi fi preamărit într-însa, spune Domnul»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a)

R.: Domnul iubeşte pe poporul său.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi.

2 Să se bucure Israel de cel care l-a făcut,

să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R.

 

3 Să laude numele lui cu jocuri,

să-l laude cu harpă şi tobă.

4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său

şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R.

5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi în mărire,

să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.

6a Gura să le fie plină de laudele Domnului;

9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R.ALELUIA In 14,5

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul;

nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Lui Ioan i-am tăiat capul; dar cine este acest om despre care aud aceste lucruri?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,7-9

În acel timp, 7 Irod tetrarhul a auzit vorbindu-se despre cele săvârşite de Isus şi nu ştia ce să creadă, deoarece unii spuneau că Ioan Botezătorul a înviat din morţi, 8 alţii ziceau că s-a arătat profetul Ilie, iar alţii că a înviat un profet dintre cei din vechime. 9 Dar Irod zicea: „Lui Ioan i-am tăiat capul. Dar cine este acest om despre care aud astfel de lucruri?” Şi căuta să-l vadă.

Cuvântul Domnului