en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Construiţi-mi casa şi voi locui cu plăcere într-însa.

Citire din cartea profetului Aggeu 1,1-8

1 În anul al doilea al domniei lui Darius, în ziua întâi a lunii a şasea, cuvântul Domnului a fost adresat prin profetul Aggeu lui Zorobabel, guvernatorul Iudeii, fiul lui Salatiel şi lui Iosua, marele preot, fiul lui Ioţedek: 2 Aşa vorbeşte Domnul universului: „Poporul acesta zice: «N-a sosit încă timpul pentru a zidi din nou casa Domnului». 3 Dar iată ce spune Domnul prin gura profetului Aggeu: 4 «Pentru voi, însă a sosit oare timpul ca să vă instalaţi în case luxoase, în timp ce casa mea este în ruină?». 5 Şi acum, aşa vorbeşte Domnul universului: «Gândiţi-vă bine în ce stare vă aflaţi: 6 voi aţi semănat mult, dar aţi recoltat puţin; aţi mâncat, dar nu v-aţi putut sătura; aţi băut, dar nu v-aţi putut potoli setea; v-aţi îmbrăcat, dar nu v-a fost cald şi muncitorul care şi-a primit plata a pus-o într-o pungă spartă». 7 Aşa vorbeşte Domnul universului: «Luaţi aminte la ce trebuie să faceţi. 8 Mergeţi în munţi, aduceţi lemne şi construiţi casa lui Dumnezeu. Voi locui cu plăcere în ea şi voi fi preamărit într-însa, spune Domnul»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a)

R.: Domnul iubeşte pe poporul său.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi.

2 Să se bucure Israel de cel care l-a făcut,

să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R.

 

3 Să laude numele lui cu jocuri,

să-l laude cu harpă şi tobă.

4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său

şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R.

5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi în mărire,

să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.

6a Gura să le fie plină de laudele Domnului;

9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R.ALELUIA In 14,5

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul;

nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Lui Ioan i-am tăiat capul; dar cine este acest om despre care aud aceste lucruri?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,7-9

În acel timp, 7 Irod tetrarhul a auzit vorbindu-se despre cele săvârşite de Isus şi nu ştia ce să creadă, deoarece unii spuneau că Ioan Botezătorul a înviat din morţi, 8 alţii ziceau că s-a arătat profetul Ilie, iar alţii că a înviat un profet dintre cei din vechime. 9 Dar Irod zicea: „Lui Ioan i-am tăiat capul. Dar cine este acest om despre care aud astfel de lucruri?” Şi căuta să-l vadă.

Cuvântul Domnului