en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nimic nu e nou sub soare.

Citire din cartea lui Qohelet 1,2-11

2 Deşertăciunea deşertăciunilor, spune Qohelet; deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciune. 3 Cu ce se alege omul din toată agoniseala lui pentru care se trudeşte sub soare? 4 O generaţie se duce, o generaţie vine, dar pământul rămâne de-a pururi acelaşi. 5 Soarele răsare, soarele apune, grăbindu-se către lăcaşul său, ca să răsară iarăşi. 6 Vântul se îndreaptă către miazăzi, apoi se întoarce către miazănoapte, se învârte şi se răsuceşte, întorcându-se mereu în ocolurile sale. 7 Toate fluviile curg în mare şi marea nu se umple. Ele vin înapoi la locul de la care au plecat, ca să pornească din nou. 8 Toate lucrurile se frământă şi graiul omenesc nu poate spune pentru ce. Ochiul nu se satură de câte vede şi urechea nu se umple cu câte aude. 9 Ceea ce a fost va mai fi şi ceea ce s-a întâmplat se va mai întâmpla, nimic nu e nou sub soare. 10 Dacă este ceva despre care să se spună: „Iată, acesta este un lucru nou”, şi acesta a fost deja în vremurile dinaintea noastră. 11 Nimeni nu-şi mai aduce aminte de cei care au trăit în trecut şi tot aşa de cei care vor trăi în viitor, nu-şi va mai aduce aminte nimeni dintre cei care vor urma după ei.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 89,3-4.5-6.12-13.14 şi 17 (R.: cf. 1)

R.: Tu ai rămas, Doamne, adăpostul nostru din neam în neam.

3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână,

tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”

4 Înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri

care a trecut ca o strajă de noapte. R.

 

5 Tu îi spulberi, ei sunt ca un vis,

sunt ca iarba trecătoare:

6 dimineaţa înverzeşte şi înfloreşte,

seara este cosită şi se usucă. R.

 

12 Învaţă-ne să nu uităm cât de puţine sunt zilele noastre,

ca să ajungem la gânduri înţelepte.

13 Întoarce-te, Doamne, spre noi, de ce întârzii?

Ai milă de slujitorii tăi! R.

 

14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu iubirea ta,

ca să ne bucurăm şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre.

17 Bunăvoinţa ta, Doamne Dumnezeul nostru, să coboare asupra noastră!

Fă rodnică lucrarea mâinilor noastre!

Da, fă rodnică lucrarea mâinilor noastre! R.

 

ALELUIA In 14,5

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul;

nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Lui Ioan i-am tăiat capul; dar cine este acest om despre care aud aceste lucruri?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,7-9

În acel timp, 7 Irod tetrarhul a auzit vorbindu-se despre cele săvârşite de Isus şi nu ştia ce să creadă, deoarece unii spuneau că Ioan Botezătorul a înviat din morţi, 8 alţii ziceau că s-a arătat profetul Ilie, iar alţii că a înviat un profet dintre cei din vechime. 9 Dar Irod zicea: „Lui Ioan i-am tăiat capul. Dar cine este acest om despre care aud astfel de lucruri?” Şi căuta să-l vadă.

Cuvântul Domnului