en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Încă puţină vreme şi voi umple casa aceasta de mărire.

Citire din cartea profetului Aggeu 1,15b–2,9

15b În anul al doilea al domniei lui Darius, 2,1 în ziua a douăzeci şi una a lunii a şaptea, Domnul a vorbit astfel prin profetul Aggeu: 2 „Mergi şi vorbeşte lui Zorobabel, guvernatorul Iudeii, fiul lui Salatiel şi lui Iosua, marele preot, fiul lui Ioţedek, şi la tot restul poporului: 3 Mai este printre voi în viaţă cineva dintre cei care au văzut acest templu în strălucirea lui dintâi? Cum îl vedeţi acum? Aşa cum este acum nu vi se pare redus la nimica toată? 4 Dar acum, curaj, Zorobabel; curaj, Iosua, mare preot; curaj, întreg popor al ţării, spune Domnul; la treabă! Eu sunt cu voi, spune Domnul universului. 5 Eu rămân credincios legământului pe care l-am încheiat cu voi când aţi ieşit din Egipt. Duhul meu este în mijlocul vostru; nu vă temeţi! 6 Căci aşa vorbeşte Domnul universului: Încă puţină vreme şi apoi voi zgudui cerul şi pământul, marea şi uscatul. 7 Voi zgudui toate popoarele şi toate comorile lor vor curge aici şi eu voi umple de splendoare acest templu, spune Domnul universului. 8 Al meu este argintul, al meu este aurul. 9 Strălucirea viitoare a acestui templu o va întrece pe cea dintâi; în acest loc voi dărui pacea, spune Domnul universului”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 42,1.2.3.4 (R.: cf. 5bc)

R.: Eu nădăjduiesc în Domnul, căci el este mântuitorul meu.

1 Fă-mi dreptate, Dumnezeule, şi apără-mi cauza

în faţa unui popor lipsit de credinţă,

scapă-mă de omul perfid şi trădător. R.

 

2 Căci tu, Dumnezeule, eşti puterea mea!

Pentru ce m-ai îndepărtat?

Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare

sub apăsarea duşmanului? R.

 

3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău!

Ele să mă călăuzească.

Să mă ducă la muntele tău cel sfânt

şi în lăcaşurile tale. R.

 

4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu,

la Dumnezeu care este bucuria şi veselia mea.

Voi proclama în imnurile mele

că tu eşti Dumnezeu, Dumnezeul meu. R.ALELUIA Mc 10,45

(Aleluia) Fiul Omului a venit să-i servească pe alţii

şi să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tu eşti Mesia… Fiul Omului va avea mult de suferit.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,18-22

Într-o zi, 18 pe când Isus se afla într-un loc singuratic pentru rugăciune, fiind acolo şi ucenicii săi, le-a pus această întrebare: „Cine zice lumea că sunt eu?” 19 Ei i-au răspuns: „Unii spun că eşti Ioan Botezătorul, alţii că eşti Ilie, alţii că eşti un profet de altădată, care ar fi înviat”. 20 Isus i-a întrebat: „Dar voi cine ziceţi că sunt eu?” Petru a luat cuvântul şi i-a răspuns: „Mesia lui Dumnezeu”. 21 Şi Isus le-a poruncit cu asprime să nu spună nimănui aceasta; 22 şi le-a explicat: „Fiul Omului va avea mult de suferit: el va fi respins de bătrâni, de arhierei şi de cărturari, va fi ucis, dar a treia zi va învia”.

Cuvântul Domnului