en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iată, eu vin şi locuiesc în mijlocul tău!

Citire din cartea profetului Zaharia 2,1-5.10-11a

Eu, Zaharia, 1 am ridicat ochii şi iată ce am văzut: un om care ţinea în mână o funie de măsurat. 2 L-am întrebat: „Unde te duci?” El mi-a răspuns: „Mă duc să măsor Ierusalimul, ca să văd ce lăţime şi ce lungime are”. 3 Îngerul care îmi vorbea a ieşit şi a întâlnit alt înger care 4 i-a spus: „Aleargă şi vorbeşte acestui tânăr: Ierusalimul trebuie să fie o cetate fără ziduri din pricina mulţimii de oameni şi de vite care vor fi în mijlocul ei”. 5 Eu însumi, spune Domnul, voi fi un zid de foc împrejurul lui şi o mărire în mijlocul lui. 10 Bucură-te şi te înveseleşte, fiică a Sionului, căci iată eu vin şi locuiesc în mijlocul tău, spune Domnul. 11a În ziua aceea multe naţiuni se vor ataşa de Domnul şi vor deveni poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ier 31,10.11-12ab.13 (R.: 10d)

R.: Domnul ne poartă de grijă, căci el este păstorul nostru.

10 Ascultaţi, popoarelor, cuvântul Domnului,

vestiţi-l în insulele îndepărtate şi spuneţi:

„Cel care l-a împrăştiat pe Israel, tot el îl va aduna

şi-l va păzi aşa cum păstorul îşi păzeşte turma. R.

 

11 Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacob,

l-a eliberat din mâna celui mai tare.

12ab Ei vor veni cu chiote de bucurie la Muntele Sionului,

vor veni ca un şuvoi spre bunătăţile Domnului. R.

 

13 Fecioara se va prinde cu veselie în horă,

se vor bucura tinerii şi bătrânii laolaltă;

voi schimba jalea lor în bucurie,

îi voi mângâia şi-i voi înveseli după necazul lor. R.ALELUIA 2Tim 1,10b

(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea,

iar prin evanghelia sa a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiul Omului va fi dat pe mâinile oamenilor. Ucenicii nu îndrăzneau să-l întrebe pe Isus.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,43b-45

În acel timp, 43b pe când toată lumea se minuna de tot ce făcea Isus, el a zis ucenicilor săi: 44 „Întipăriţi-vă bine în minte ce vă spun: Fiul Omului va fi dat pe mâinile oamenilor”. 45 Dar ucenicii nu înţelegeau cuvântul acesta, care pentru ei era aşa de ascuns, încât nu-l pricepeau, şi se temeau să-l întrebe ce a vrut să spună prin aceasta.

Cuvântul Domnului