en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Adu-ţi aminte de Creatorul tău în zilele tinereţii tale, înainte ca ţărâna să se întoarcă în pământ şi duhul la Dumnezeu.

Citire din cartea lui Qohelet 11,9–12,8

9 Bucură-te, tinere, în tinereţea ta şi fii cu inima veselă cât eşti tânăr; urmează căile inimii tale şi dorinţele ochilor tăi, dar să ştii că pentru toate acestea Dumnezeu te va chema la judecată. 10 Izgoneşte tristeţea din inima ta şi îndepărtează suferinţa din trupul tău; tinereţea şi primăvara vieţii sunt trecătoare. 12,1 Adu-ţi aminte de Creatorul tău în zilele tinereţii tale, înainte de a veni zilele rele şi înainte de a se apropia anii în care va trebui să spui: „Nu găsesc nici o plăcere în ei”; 2 înainte de a se întuneca soarele şi lumina, luna şi stelele şi înainte de vremea în care norii rămân şi după ploaie. 3 Atunci este ceasul în care tremură paznicii casei şi se încovoaie bărbaţii cei tari, se opresc din lucru cele care macină, căci s-au rărit, se întunecă cele care se uită pe ferestre, 4 se închide uşa cea cu două canaturi dinspre stradă; când huruitul morii se stinge, ciripitul păsărilor slăbeşte şi toate tonurile cântecelor amuţesc, 5 atunci te temi de orice înălţime şi te sperii pe drum, atunci migdalul înfloreşte, lăcusta abia se târăşte şi caperele îşi pierd gustul; atunci omul se îndreaptă spre casa lui cea veşnică, iar bocitoarele dau târcoale pe străzi. 6 Gândeşte-te la aceasta până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă lampa de aur, până nu se sparge urciorul la izvor, până nu cade roata de la fântână, 7 până nu se întoarce ţărâna în pământul căruia îi aparţine şi până ce duhul nu se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. 8 Deşertăciunea deşertăciunilor, spune Ecleziastul, toate sunt deşertăciune!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 89,3-4.5-6.12-13.14 şi 17 (R.: cf. 1)

R.: Tu ai rămas, Doamne, adăpostul nostru din neam în neam.

3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână,

tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”

4 Înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri

care a trecut ca o strajă de noapte. R.

 

5 Tu îi spulberi, ei sunt ca un vis,

sunt ca iarba trecătoare:

6 dimineaţa înverzeşte şi înfloreşte,

seara este cosită şi se usucă. R.

 

12 Învaţă-ne să nu uităm cât de puţine sunt zilele noastre,

ca să ajungem la gânduri înţelepte.

13 Întoarce-te, Doamne, spre noi, de ce întârzii?

Ai milă de slujitorii tăi! R.

 

14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu iubirea ta,

ca să ne bucurăm şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre.

17 Bunăvoinţa ta, Doamne Dumnezeul nostru, să coboare asupra noastră!

Fă rodnică lucrarea mâinilor noastre!

Da, fă rodnică lucrarea mâinilor noastre! R.

 

ALELUIA 2Tim 1,10b

(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea,

iar prin evanghelia sa a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiul Omului va fi dat pe mâinile oamenilor. Ucenicii nu îndrăzneau să-l întrebe pe Isus.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,43b-45

În acel timp, 43b pe când toată lumea se minuna de tot ce făcea Isus, el a zis ucenicilor săi: 44 „Întipăriţi-vă bine în minte ce vă spun: Fiul Omului va fi dat pe mâinile oamenilor”. 45 Dar ucenicii nu înţelegeau cuvântul acesta, care pentru ei era aşa de ascuns, încât nu-l pricepeau, şi se temeau să-l întrebe ce a vrut să spună prin aceasta.

Cuvântul Domnului