en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Eşti gelos în locul meu? De-ar trimite Domnul duhul său peste toţi!

Citire din cartea Numerilor 11,25-29

În zilele acelea, 25 Domnul a coborât în nor şi i-a vorbit lui Moise. A luat din duhul care era peste el şi l-a trimis peste cei şaptezeci de bătrâni ai poporului. De îndată ce duhul s-a aşezat peste ei, au început să profeţească, apoi s-au oprit. Printre bătrânii care fuseseră aleşi se numărau 26 şi doi bărbaţi, unul cu numele Eldad şi celălalt cu numele Medad, care rămăseseră în tabără. Deşi n-au venit la cortul întâlnirii, duhul s-a aşezat şi peste ei şi au început să profeţească în tabără. 27 Atunci un tânăr a alergat şi i-a dat de ştire lui Moise, zicând: „Eldad şi Medad profeţesc în tabără”. 28 Iosua, fiul lui Nun, care din tinereţe îi slujea lui Moise, a luat cuvântul zicând: „Moise, domnul meu, opreşte-i!” 29 Moise i-a răspuns: „Eşti gelos în locul meu? De-ar trimite Dumnezeu duhul său peste toţi, ca să facă din tot poporul său un popor de profeţi!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.10.12-13.14 (R.: cf. 9a)

R.: Legea Domnului este bucuria inimii mele.

8 Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

12 Iată pentru ce slujitorul tău scoate lumină din ele;

pentru cel care le păzeşte răsplata este mare.

13 Cine-şi dă seama de greşelile sale?

Iartă-mi-le pe cele făcute din neştiinţă. R.

 

14 Mai presus de toate, păzeşte-mă de mândrie,

ca ea să nu mă stăpânească niciodată.

Astfel voi fi desăvârşit,

ferit de păcatul cel mare. R.

 

LECTURA A II-A

Bogăţiile voastre vor putrezi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 5,1-6

1 Ascultaţi-mă, voi bogaţilor! Plângeţi şi jeliţi din cauza nenorocirii care vă aşteaptă. 2 Bogăţiile voastre vor putrezi, veşmintele voastre vor fi roase de molii, 3 până şi aurul şi argintul vostru vor fi mâncate de rugină. Această rugină vă va învinui şi va mistui carnea voastră ca un foc. Voi aţi adunat bani, cu toate că suntem în zilele de pe urmă. 4 Lucrătorii v-au secerat ogoarele şi voi nu i-aţi plătit, plata lor strigă răzbunare şi strigătele lor de nemulţumire au ajuns până la urechile Domnului oştirilor. 5 Aţi căutat pe pământ plăcerea şi luxul, aţi chefuit în timp ce alţii erau masacraţi. 6 Voi l-aţi condamnat pe cel drept şi l-aţi ucis, fără ca el să vi se împotrivească.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 17,17ba

(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevăr;

sfinţeşte-ne pe noi prin acest adevăr. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cel care nu este împotriva noastră este cu noi. Dacă mâna ta te duce la păcat, tai-o!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,38-43.45.47

38 Ioan, unul dintre cei doisprezece, i-a spus lui Isus: „Învăţătorule, am văzut pe cineva care scotea diavoli în numele tău; am voit să-l împiedicăm, căci nu-i din rândul acelora care ne urmează”. 39 Isus i-a răspuns: „Nu-l împiedicaţi, căci cel care face o minune în numele meu nu poate, imediat după aceea, să mă vorbească de rău. 40 Cel care nu este împotriva noastră este cu noi. 41 Cine vă va da şi numai un pahar cu apă, pentru că îi aparţineţi lui Cristos, vă spun adevărul, nu va rămâne nerăsplătit. 42 Cine se face vinovat de căderea, chiar şi a unuia singur dintre aceştia mici, care cred în mine, i-ar fi mai bine să i se lege de gât o piatră de moară, trasă de măgari, şi să fie aruncat în mare. 43 Dacă mâna ta te duce la păcat, tai-o! E mai bine să intri ciung în viaţa veşnică, decât cu amândouă mâinile să fii aruncat în gheenă, acolo unde focul nu se stinge. 45 Dacă piciorul tău te duce la păcat, taie-l, căci e mai bine să intri schilod în viaţa veşnică decât cu amândouă picioarele să fii aruncat în gheenă. 47 Dacă ochiul tău te duce la păcat, scoate-l. Căci mai bine este să intri chior în împărăţia lui Dumnezeu, decât cu amândoi ochii să fii aruncat în gheenă, unde chinul nu se sfârşeşte şi focul nu se stinge”.

Cuvântul Domnului