en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cei care acum petrec şi cântă vor trebui să meargă în robie.

Citire din cartea profetului Amos 6,1a.4-7

1a Aşa vorbeşte Domnul cel Atotputernic: „Vai de cei care trăiesc fără de grijă în Sion şi de cei care se cred în siguranţă pe Muntele Samariei! 4 Culcaţi pe paturi de fildeş, tolăniţi pe divanurile lor, mănâncă mieii cei mai buni din turmă şi viţeii cei mai fragezi din staul, 5 fredonează la sunetul harpei, se cred iscusiţi ca David în instrumentele muzicale, 6 beau vin din cupe largi, se dau cu parfumurile cele mai rafinate, dar nu le pasă câtuşi de puţin de prăbuşirea lui Iosif. 7 De aceea, acum vor trebui să meargă în robie, ei vor fi în fruntea celor deportaţi şi orgiile acestor petrecăreţi vor înceta”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: cf. 2a)

R.: Preamăreşte, suflete al meu, pe Domnul.

sau

Aleluia.

7 Domnul este în veci credincios cuvântului său,

el face dreptate celor asupriţi.

Domnul dă pâine celor flămânzi

şi eliberează pe cei închişi. R.

 

8 Domnul luminează pe cei orbi,

Domnul ridică pe cei împovăraţi.

Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi,

9a Domnul are grijă de cel străin. R.

 

9bc Domnul sprijină pe văduvă şi pe orfan,

dar nimiceşte calea celor răi.

10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane,

stăpâneşte în veci, din neam în neam. R.

 

LECTURA A II-A

Păzeşte poruncile până la venirea Domnului.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 6,11-16

Preaiubitule, 11 tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri şi străduieşte-te să fii drept şi evlavios; trăieşte în credinţă şi iubire, în răbdare şi blândeţe. 12 Du mai departe lupta cea bună pentru credinţă şi străduieşte-te să ajungi la viaţa cea veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai fost în stare să dai o bună mărturie de credinţă în faţa multor martori. 13 Te implor înaintea lui Dumnezeu care dă viaţă tuturor şi înaintea lui Cristos Isus care a dat o mărturie atât de frumoasă în faţa lui Pilat din Pont, 14 te implor să păzeşti porunca Domnului, rămânând fără pată şi fără vină până la venirea Domnului nostru Isus Cristos. 15 Cel care va face să apară Cristos la timpul hotărât este singurul şi fericitul stăpânitor, regele regilor, domnul domnilor, 16 singurul care posedă nemurirea, care locuieşte într-o lumină de nepătruns şi pe care nimeni nu l-a văzut vreodată şi nici nu-l poate vedea. A lui este cinstea şi puterea veşnică. Amin.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA 2Cor 8,9

(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac,

pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ai primit cele bune, iar Lazăr cele rele; acum el este mângâiat, iar tu eşti chinuit.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 16,19-31

În acel timp, Isus le-a spus fariseilor: 19 „Era un om bogat, care se îmbrăca în veşminte luxoase şi benchetuia în fiecare zi. 20 Iar un sărac, cu numele de Lazăr, zăcea înaintea uşii lui, plin de bube. 21 El ar fi fost bucuros să se sature cu firimiturile care cădeau de pe masa bogatului, dar nimeni nu i le dădea. Doar câinii veneau şi-i lingeau bubele. 22 A murit săracul şi a fost dus de către îngeri în cer, lângă Abraham. A murit şi bogatul şi a fost înmormântat. 23 Iar în iad, fiind în chinuri, şi-a ridicat ochii şi l-a văzut de departe pe Abraham şi pe Lazăr la pieptul său. 24 Atunci a strigat: «Părinte Abraham, fie-ţi milă de mine şi trimite-l pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci sufăr cumplit în văpaia aceasta». 25 Dar Abraham i-a răspuns: «Fiule, adu-ţi aminte că tu ai primit cele bune în viaţă, pe când Lazăr cele rele; acum, dimpotrivă, el are parte de mângâiere, iar tu de suferinţă. 26 Pe lângă aceasta, între noi şi voi a fost creată o prăpastie mare, încât cei care ar voi să treacă de aici la voi să nu poată, şi nici de acolo să treacă la noi». 27 Bogatul a zis: «Te rog, părinte, cel puţin să-l trimiţi pe Lazăr acasă la tatăl meu, 28 căci am cinci fraţi, să le atragă atenţia, ca să nu ajungă şi ei în acest loc de chin». 29 Dar Abraham i-a zis: «Îi au pe Moise şi pe profeţi: să asculte de ei». 30 «Nu, părinte Abraham, a zis bogatul, dacă cineva dintre cei morţi se va duce la ei, se vor întoarce». 31 I-a răspuns Abraham: «Dacă nu ascultă de Moise şi de profeţi, nu vor crede, chiar dacă ar învia cineva din morţi»”.

Cuvântul Domnului