en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Voi elibera pe poporul meu din ţara de la răsărit şi din ţara de la apus.

Citire din cartea profetului Zaharia 8,1-8

1Aşa vorbeşte Domnul universului: 2 „Simt o iubire până la gelozie pentru Sion, îl iubesc cu o patimă aprinsă”. 3 Aşa vorbeşte Domnul universului: „Mă voi întoarce din nou în Sion şi-mi voi stabili locuinţa în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va numi cetatea fidelităţii, iar muntele Domnului universului muntele cel sfânt”. 4 Aşa vorbeşte Domnul universului: „Bătrânii şi bătrânele vor şedea din nou pe străzile Ierusalimului, fiecare cu toiagul în mână, din cauza vârstei înaintate. 5 Pieţele cetăţii vor fi pline de băieţi şi fete, care se vor juca pe străzile Ierusalimului”. 6 Aşa vorbeşte Domnul universului: „Dacă lucrul acesta va părea imposibil în ochii supraveghetorilor acestui popor în zilele acelea, va fi oare imposibil în ochii mei?” 7 Aşa vorbeşte Domnul universului: „Iată, eu voi elibera pe poporul meu din ţara de la răsărit şi din ţara de la apus, 8 îl voi aduce înapoi, ca să locuiască în Ierusalim. Ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor în fidelitate şi dreptate”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 101,16-18.19-21.29 şi 22-23 (R.: cf. 17)

R.: Dumnezeu va aduna poporul său când va apărea în mărire.

16 Toate popoarele se vor teme de numele Domnului

şi toţi regii de slava lui.

17 Când Domnul va reconstrui Sionul,

când va apărea în slava sa,

18 va asculta dorinţele celor sărmani

şi nu va dispreţui rugăciunile lor. R.

 

19 Aceasta să se scrie pentru generaţiile viitoare

şi poporul care se va naşte îl va lăuda pe Domnul;

20 pentru că a privit de sus, din locuinţa sa cea sfântă,

Domnul a privit din cer asupra pământului:

21 pentru a asculta suspinul celor oropsiţi

şi pentru a-i elibera pe cei condamnaţi la moarte. R.

 

29 Servitorii tăi vor locui în siguranţă

şi urmaşii lor vor rămâne veşnic în faţa ta,

22 ca numele Domnului să rămână în Sion

şi lauda lui în tot Ierusalimul,

23 când se vor aduna acolo popoarele şi împărăţiile,

ca să-i slujească Domnului. R.


ALELUIA Mc 10,45

(Aleluia) Fiul Omului a venit să-i servească pe alţii

şi să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia)EVANGHELIA

Cine este cel mai mic între voi acela este mare.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,46-50

În acel timp, 46 între ucenicii lui Isus s-a iscat o discuţie: care dintre ei este cel mai mare. 47 Isus, cunoscând gândul inimii lor, a luat un copil, l-a aşezat lângă el 48 şi le-a zis: „Cine primeşte pe acest copil în numele meu pe mine mă primeşte şi cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe cel care m-a trimis pe mine. Cine este cel mai mic între voi, acela este mare”. 49 Ioan, unul dintre cei doisprezece, i-a zis lui Isus: „Învăţătorule, am văzut un om care scotea diavoli în numele tău şi l-am oprit pentru că nu te urmează împreună cu noi”. 50 Isus i-a răspuns: „Nu-l opriţi. Fiindcă cine nu este împotriva voastră este cu voi”.

Cuvântul Domnului