en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Multe popoare vor veni la Ierusalim să-l caute pe Domnul universului.

Citire din cartea profetului Zaharia 8,20-23

20 Aşa vorbeşte Domnul universului: „Iată, se vor aduna popoare şi locuitori veniţi din nenumărate cetăţi. 21 Locuitorii dintr-o cetate vor merge în altă cetate şi vor zice: «Haideţi să mergem şi să ne rugăm Domnului şi să căutăm faţa stăpânului universului. Vreau să merg şi eu!»”. 22 Astfel, multe popoare şi naţiuni puternice vor veni la Ierusalim să-l caute pe Domnul universului şi să se roage Domnului. 23 Aşa vorbeşte Domnul universului: „În zilele acelea, zece oameni dintre popoarele păgâne vor apuca pe un evreu de poala hainei şi-i vor zice: «Vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 86,1-3.4-5.6-7 (R.: Zah 8,23)

R.: Dumnezeul păcii este în mijlocul nostru!

1 Domnul iubeşte Sionul.

El i-a aşezat temeliile pe munţii cei sfinţi.

2 Porţile Sionului îi sunt mai plăcute

decât toate lăcaşurile lui Iacob.

3 Lucruri măreţe s-au spus despre tine,

cetatea lui Dumnezeu. R.

 

4 „Egiptul şi Babilonul se numără

printre cei care mă venerează.

Filistenii, popoarele din Tir şi Etiopia s-au născut în Sion”.

5 Sionului i se va zice: „Mamă!”

Toţi s-au născut acolo; Cel Preaînalt îl susţine cu tărie. R.

 

6 Domnul scrie în cartea popoarelor:

„Acesta şi acela s-au născut într-însul”.

7 Iar ei cântă în dans şi veselie:

„Toate izvoarele mele sunt în tine”. R.


ALELUIA Mc 10,45

(Aleluia) Fiul Omului a venit să-i servească pe alţii

şi să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus s-a hotărât să meargă la Ierusalim.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,51-56

51 Când a sosit timpul ca să fie luat din această lume, Isus s-a hotărât să meargă la Ierusalim. 52 A trimis înaintea lui nişte mesageri. Aceştia au pornit la drum şi au intrat într-un sat de samariteni, ca să pregătească cele necesare pentru venirea lui. 53 Dar nu l-au primit, pentru că se îndrepta spre Ierusalim. 54 Când ucenicii Iacob şi Ioan au văzut aceasta, au zis: „Doamne, vrei să cerem să cadă foc din cer ca să-i distrugă?” 55 Dar Isus s-a întors şi i-a dojenit cu asprime. 56 Şi au plecat în alt sat.

Cuvântul Domnului