en-USro-RO

| Login
Wednesday, December 11, 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 11 decembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Damasus I, pp. *
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 2-a din Advent
Liturghie proprie, prefațã pentru Advent I
violet (alb), II
Lectionar
Is 40,25-31: Domnul atotputernic îi dã puteri celui obosit.
Ps 102: Binecuvânteazã-l, suflete al meu, pe Domnul.
Mt 11,28-30: Veniți la mine toți cei osteniți.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 2-a din Advent

LECTURA I

Dacă regele găseşte de cuviinţă, lasă-mă să merg în cetatea în care sunt înmormântaţi părinţii mei, ca să o zidesc din nou.

Citire din cartea lui Nehemia 2,1-8

1 În anul al douăzecilea al domniei lui Artaxerxe, în luna Nisan, eu, Nehemia, fiind paharnicul regelui, am luat vinul şi l-am oferit regelui. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui, 2 dar în acea zi regele m-a întrebat: „Pentru ce ai faţa tristă? Doar nu eşti bolnav! Se vede că ai o mâhnire în inimă”. 3 Atunci, cuprins de frică, am răspuns regelui: „Trăiască regele de-a pururi! Cum să nu am faţa tristă, când cetatea în care sunt înmormântaţi părinţii mei este nimicită şi porţile ei au fost mistuite de foc?” 4 Regele mi-a zis: „Ce vrei să ceri de la mine?” M-am rugat Dumnezeului din ceruri şi i-am răspuns regelui: 5 „Dacă regele găseşte de cuviinţă şi dacă slujitorul tău a aflat bunăvoinţă înaintea ta, lasă-mă să merg în Iudeea, în cetatea unde sunt înmormântaţi părinţii mei, ca să o zidesc din nou!” 6 Regele, care o avea pe regină alături de el, m-a întrebat: „Cât timp va ţine călătoria ta, şi când ai de gând să te întorci?” Eu i-am spus un termen pe care l-a aprobat şi m-a lăsat să plec. 7 Şi i-am mai spus regelui: „Dacă regele găseşte de cuviinţă, să-mi dea scrisori pentru guvernatorii ţinutului de dincolo de Eufrat, ca să mă lase să trec şi să intru în Iudeea; 8 de asemenea o scrisoare către Asaf, supraveghetorul pădurii regale, ca să-mi dea lemne pentru a construi porţile zidului care va apăra templul, pentru porţile cetăţii şi pentru casa în care voi locui”. Regele mi-a dat aceste scrisori, căci mâna ocrotitoare a Dumnezeului meu era asupra mea.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 136,1-2.3.4-5.6 (R.: 6a)

R.: Să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, Ierusalime!

1 Lângă apele Babilonului şedeam şi plângeam,

când ne aduceam aminte de Sion.

2 În sălciile din ţinutul acela

ne atârnasem harpele. R.

 

3 Căci acolo biruitorii noştri

ne cereau cântări

şi asupritorii noştri ne cereau veselie:

„Cântaţi-ne din cântările Sionului!” R.

 

4 Cum să cântăm noi cântările Domnului

pe un pământ străin?

5 Dacă te voi uita, Ierusalime,

să mi se usuce mâna dreaptă. R.

 

6 Să mi se lipească limba de cerul gurii

dacă nu-mi voi aduce aminte de tine,

dacă nu voi face din Ierusalim

culmea bucuriei mele. R.ALELUIA Fil 3,8-9

(Aleluia) Toate le socotesc vrednice de dispreţ şi aleg să pierd totul,

ca să-l dobândesc pe Cristos şi să mă aflu în el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Te voi urma oriunde te vei duce!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,57-62

În acel timp, 57 mergând pe drum, un om i-a spus lui Isus: „Te voi urma oriunde te vei duce!” 58 Isus i-a spus: „Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului nu are unde să-şi plece capul”. 59 Isus a spus către un altul: „Urmează-mă!” Acesta i-a răspuns: „Îngăduie-mi, Doamne, să mă duc mai întâi să-l îngrop pe tatăl meu”. 60 Dar Isus i-a zis: „Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor. Tu du-te şi vesteşte împărăţia lui Dumnezeu”. 61 Un altul i-a zis: „Te voi urma, Doamne, dar mai întâi lasă-mă să-mi iau rămas bun de la ai mei”. 62 Isus i-a răspuns: „Nimeni dintre cei care pun mâna pe plug şi se uită înapoi nu este bun pentru împărăţia lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului