en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dacă regele găseşte de cuviinţă, lasă-mă să merg în cetatea în care sunt înmormântaţi părinţii mei, ca să o zidesc din nou.

Citire din cartea lui Nehemia 2,1-8

1 În anul al douăzecilea al domniei lui Artaxerxe, în luna Nisan, eu, Nehemia, fiind paharnicul regelui, am luat vinul şi l-am oferit regelui. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui, 2 dar în acea zi regele m-a întrebat: „Pentru ce ai faţa tristă? Doar nu eşti bolnav! Se vede că ai o mâhnire în inimă”. 3 Atunci, cuprins de frică, am răspuns regelui: „Trăiască regele de-a pururi! Cum să nu am faţa tristă, când cetatea în care sunt înmormântaţi părinţii mei este nimicită şi porţile ei au fost mistuite de foc?” 4 Regele mi-a zis: „Ce vrei să ceri de la mine?” M-am rugat Dumnezeului din ceruri şi i-am răspuns regelui: 5 „Dacă regele găseşte de cuviinţă şi dacă slujitorul tău a aflat bunăvoinţă înaintea ta, lasă-mă să merg în Iudeea, în cetatea unde sunt înmormântaţi părinţii mei, ca să o zidesc din nou!” 6 Regele, care o avea pe regină alături de el, m-a întrebat: „Cât timp va ţine călătoria ta, şi când ai de gând să te întorci?” Eu i-am spus un termen pe care l-a aprobat şi m-a lăsat să plec. 7 Şi i-am mai spus regelui: „Dacă regele găseşte de cuviinţă, să-mi dea scrisori pentru guvernatorii ţinutului de dincolo de Eufrat, ca să mă lase să trec şi să intru în Iudeea; 8 de asemenea o scrisoare către Asaf, supraveghetorul pădurii regale, ca să-mi dea lemne pentru a construi porţile zidului care va apăra templul, pentru porţile cetăţii şi pentru casa în care voi locui”. Regele mi-a dat aceste scrisori, căci mâna ocrotitoare a Dumnezeului meu era asupra mea.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 136,1-2.3.4-5.6 (R.: 6a)

R.: Să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, Ierusalime!

1 Lângă apele Babilonului şedeam şi plângeam,

când ne aduceam aminte de Sion.

2 În sălciile din ţinutul acela

ne atârnasem harpele. R.

 

3 Căci acolo biruitorii noştri

ne cereau cântări

şi asupritorii noştri ne cereau veselie:

„Cântaţi-ne din cântările Sionului!” R.

 

4 Cum să cântăm noi cântările Domnului

pe un pământ străin?

5 Dacă te voi uita, Ierusalime,

să mi se usuce mâna dreaptă. R.

 

6 Să mi se lipească limba de cerul gurii

dacă nu-mi voi aduce aminte de tine,

dacă nu voi face din Ierusalim

culmea bucuriei mele. R.ALELUIA Fil 3,8-9

(Aleluia) Toate le socotesc vrednice de dispreţ şi aleg să pierd totul,

ca să-l dobândesc pe Cristos şi să mă aflu în el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Te voi urma oriunde te vei duce!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,57-62

În acel timp, 57 mergând pe drum, un om i-a spus lui Isus: „Te voi urma oriunde te vei duce!” 58 Isus i-a spus: „Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului nu are unde să-şi plece capul”. 59 Isus a spus către un altul: „Urmează-mă!” Acesta i-a răspuns: „Îngăduie-mi, Doamne, să mă duc mai întâi să-l îngrop pe tatăl meu”. 60 Dar Isus i-a zis: „Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor. Tu du-te şi vesteşte împărăţia lui Dumnezeu”. 61 Un altul i-a zis: „Te voi urma, Doamne, dar mai întâi lasă-mă să-mi iau rămas bun de la ai mei”. 62 Isus i-a răspuns: „Nimeni dintre cei care pun mâna pe plug şi se uită înapoi nu este bun pentru împărăţia lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului