en-USro-RO

| Login
23 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Sâmbătă, 23 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Ss. Clement I, pp. m. *; Columban, abate *; Lucreția, m.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 33-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde (roșu, alb), I
Lectionar
1Mac 6,1-13: Pentru rãul pe care i l-am fãcut Ierusalimului mor cu mare tristețe!
Ps 9: Te preamãresc, Doamne, pentru dreptatea ta!
Lc 20,27-40: Dumnezeu nu este al celor morți, ci al celor vii.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 33-a de peste an

LECTURA I

Isus a intrat în sanctuarul cerului, oferind propriul său sânge.

Citire din Scrisoarea către Evrei 9,2-3.11-14

Fraţilor, 2 sanctuarul vechiului legământ, avea două corturi: în primul cort se afla candelabrul cu şapte braţe şi masa cu pâinile pentru ofrandă – el se numea „Locul cel sfânt”. 3 Dincolo de perdeaua a doua se afla cortul numit „Sfânta Sfintelor”. 11 Cristos, devenit marele preot al bunurilor viitoare, trecând printr-un cort mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mână de om, adică nu este din această lume, 12 a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor nu cu sânge de ţapi şi viţei, ci cu propriul lui sânge, dobândind o mântuire veşnică. 13 Căci dacă sângele de ţapi şi de tauri şi cenuşa de juncă cu care sunt stropiţi cei întinaţi, îi sfinţeşte dându-le curăţia trupului, 14 cu atât mai mult sângele lui Cristos, care prin Duhul veşnic s-a oferit pe sine fără prihană lui Dumnezeu, va curăţi conştiinţa voastră de faptele moarte pentru a sluji Dumnezeului celui viu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.6-7.8-9 (R.: cf. 8b)

R.: Cântaţi-i Domnului imnuri de laudă.

2 Toate popoarele, bateţi din palme, aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!

3 Căci Domnul cel Preaînalt şi vrednic de închinare

este împărat peste tot pământul. R.

 

6 Dumnezeu se înalţă în aclamaţiile mulţimii,

Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă.

7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i!

Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

 

8 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul,

cântaţi-i cu măiestrie imnuri de laudă.

9 Dumnezeu stăpâneşte peste toate popoarele,

Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.

 

ALELUIA cf. Fap 16,14b

(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre, ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ai săi ziceau: „Şi-a ieşit din minţi!”

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,20-21

În acel timp, 20 Isus a intrat într-o casă, unde din nou s-au adunat atât de mulţi oameni, încât el şi ucenicii săi nu mai puteau nici măcar să mănânce. 21 Auzind ai săi, s-au dus să-l scoată de acolo căci îşi ziceau: „Şi-a ieşit din minţi”.

Cuvântul Domnului