en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ştiu că răscumpărătorul meu trăieşte!

Citire din cartea lui Iob 19,21-27

21 Iob a zis prietenilor săi: „Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, cel puţin vouă, prietenilor mei! Căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. 22 De ce sunteţi atât de porniţi împotriva mea, cum este însuşi Dumnezeu? Nu vă mai săturaţi să muşcaţi din mine? 23 Aş vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. 24 Aş vrea ca ele să fie scrise cu o daltă de fier ascuţit pe o placă de plumb, să fie săpate în stâncă pentru totdeauna. 25 Ştiu că răscumpărătorul meu trăieşte şi că în ziua de apoi el se va ridica pe ţărâna morţilor; 26 cu trupul meu voi sta în picioare şi cu ochii mei de carne îl voi vedea pe Dumnezeu. 27 Eu însumi îl voi vedea şi ochii mei îl vor privi, şi nu altul: această speranţă se află în adâncul meu”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,7-8a.8b-9abc.13-14 (R.: cf. 13)

R.: Cred că voi vedea bunătatea Domnului în împărăţia celor vii.

7 Auzi-mi, Doamne, glasul când te chem,

ai milă de mine şi ascultă-mă!

8a Inima mea se gândeşte la cuvântul tău:

„Căutaţi faţa mea!” R.

 

8b Iar eu, Doamne, caut faţa ta.

9abc Nu-ţi întoarce faţa de la mine,

nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;

tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge. R.

 

13 Cred că voi vedea bunătatea Domnului

în împărăţia celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,

ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R.

 

ALELUIA Mc 1,15

(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul;

întoarceţi-vă la Dumnezeu şi credeţi în evanghelie. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Pacea pe care i-o doriţi va coborî asupra lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,1-12

În acel timp, 1 Domnul a ales încă şaptezeci şi doi de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa, în fiecare cetate sau loc pe unde avea el să treacă. 2 Şi le-a zis: „De secerat este mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe stăpânul secerişului să trimită lucrători la secerişul său. 3 Mergeţi! Iată, eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. 4 Nu luaţi cu voi nici bani, nici desagă, nici sandale şi nu salutaţi pe nimeni pe drum. 5 În orice casă veţi intra, spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!». 6 Şi de se află acolo un fiu al păcii, pacea pe care i-o doriţi va coborî asupra lui; altfel se va întoarce la voi. 7 Rămâneţi în acea casă; mâncaţi şi beţi ceea ce vi se dă, căci cine munceşte are dreptul la plată. Nu vă mutaţi din casă în casă. 8 Când veţi intra într-o localitate şi veţi fi primiţi, mâncaţi ce vi se va pune înainte, 9 vindecaţi bolnavii care se află acolo şi spuneţi oamenilor: «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi!». 10 Când însă veţi intra într-o cetate şi nu veţi fi primiţi, ieşiţi în pieţe şi spuneţi: 11 «Chiar şi praful din cetatea voastră care s-a prins de picioarele noastre îl scuturăm ca semn împotriva voastră. Dar aceasta să o ştiţi: Împărăţia lui Dumnezeu este aproape». 12 Eu vă spun: În ziua judecăţii soarta Sodomei va fi mai uşoară decât a acelei cetăţi”.

Cuvântul Domnului